Prezentácia Fotovoltický systém v domácnosti a jeho optimalizácia


Čím viac elektriny vyrobenej fotovoltickým zariadením dokáže domácnosť sama spotrebovať, tým skôr sa jej vrátia investície do zariadenia. Ako dosiahnuť čo najvyšší podiel samospotreby? To bolo témou prednášky Fotovoltický systém v domácnosti a jeho optimalizácia, ktorá bola prezentovaná počas Solárnych dní 2013 v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

 

Solárne dni v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU boli súčasťou kampane Európske solárne dni, v rámci ktorej sa od 1. do 15. mája 2013 uskutočnili v 20 krajinách stovky podujatí. Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá už tretí rok poskytuje bezplatné energetické poradenstvo v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, sa do kampane zapojila po prvý raz.

 

SIEA_Europske_solarne_dni_Fotovolticky_system_v_domacnosti11_KE.jpgSIEA_Europske_solarne_dni_Fotovolticky_system_v_domacnosti08_KE.jpgSIEA_Europske_solarne_dni_Fotovolticky_system_v_domacnosti12_TN.jpgSIEA_Europske_solarne_dni_Fotovolticky_system_v_domacnosti06_TN_M.jpg

 

SIEA_Europske_solarne_dni_Fotovolticky_system_v_domacnosti01_BB.jpgSIEA_Europske_solarne_dni_Fotovolticky_system_v_domacnosti02_BB.jpgSIEA_Europske_solarne_dni_Fotovolticky_system_v_domacnosti03_BB.jpgSIEA_Europske_solarne_dni_Fotovolticky_system_v_domacnosti04_BB.jpg

 

Možnosť požiadať o individuálne konzultácie a zúčastniť sa prednášky s praktickými informáciami využili desiatky záujemcov. Do poradenských centier ich prilákala najmä šanca zistiť, ako si vopred zrátať, čo investícia prinesie. Viacerí z nich už vopred vedeli, že dosiahnuť čo najvyšší podiel spotrebovanej elektriny vyrobenej vlastnými fotovoltickými zariadeniami sa oplatí. No predstava o konkrétnych opatreniach už taká jasná nie je.

 

„Začnite monitorovaním svojho správania, dôležité je poznať spotrebu elektriny v čase. Ak sa budete ochotní prispôsobiť, dokážete spotrebovať podstatnú časť „vlastnej“ vyrobenej elektriny,“ zdôrazňoval počas prednášky energetický konzultant z poradenského centra ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici Peter Štibraný. Ako pozitívny príklad uviedol domácnosť, ktorá spotrebuje až 80 percent z „vlastnej“ vyrobenej elektriny. Z prepočtov vyplynulo, že hodnota jej solárnej elektriny je až tretinu vyššia ako v inej domácnosti, ktorá má samospotrebu len 30 percent.

 

Ekonomiku fotovoltického zariadenia v domácnosti samozrejme ovplyvňuje aj počasie. Do akej miery je tento faktor zásadný, ukázali grafy s priebehom výroby počas rôznych dní. Súčasťou prednášky bolo aj vysvetlenie, ako funguje podpora využívania fotovoltických zariadení pri „čistom predaji, predaji prebytku a čistej samospotrebe“. Ako P. Štibraný zdôraznil, na výhodnosť finančných podmienok má vplyv nielen to, či je výrobca elektriny evidovaný ako domácnosť alebo podnikateľ. Zásadné rozdiely súvisia aj s tým, v ktorej časti Slovenska sa chcete k elektrickej sieti pripojiť.

 

A ako konkrétne vie profit z fotovoltiky zvýšiť samotná domácnosť? Treba optimalizovať spotrebu v čase,  vhodne zvoliť  počet fáz a ich zaťaženie. Množstvo vyrobenej energie je možné pozitívne ovplyvniť najmä v ranných a poobedných hodinách inštaláciou zariadenia, ktoré je schopné sledovať polohu Slnka. Súčasťou zverejnenej prednášky sú aj informácie o výhodách a obmedzeniach jednotlivých riešení, vrátane upozornení na funkcie a parametre spotrebičov, ktoré si s fotovoltickými zariadeniami viac rozumejú.

 

Aktuálne upozornenie:

Zverejnená prednáška, odporúčania a závery vychádzajú z podmienok podpory obnoviteľných zdrojov energie v prvom polroku 2013. Keďže sa pripravuje novelizácia zákona 309/2009 Z.z. a súvisiacej sekundárnej legislatívy, ktoré sú základom ekonomickej analýzy fotovoltických systémov použitých v zverejnenej prednáške, je pravdepodobné, že zmeny budú mať kľúčový vplyv na voľbu a optimalizáciu vhodného fotovoltického zariadenia pre domácnosť. Hoci konkrétne podmienky podpory zatiaľ nie sú jasne definované ani legislatívne uzatvorené, po zmene legislatívy bude potrebné projekty pripravované na základne aktuálnej legislatívy prehodnotiť.