Konferencia SIEA - Šamorín

Pozvánka na konferenciu Ekodizajn a energetické štítkovanie


O tom, ako technické požiadavky na ekodizajn výrobkov napomáhajú znižovať ich energetickú náročnosť a do akej miery ovplyvňujú energetické štítky rozhodovanie zákazníkov, sa bude hovoriť na konferencii Ekodizajn a energetické štítkovanie, ktorá sa uskutoční 27. a 28. októbra 2015 v hoteli Kormorán v Šamoríne.

Európska únia už viac ako 15 rokov vyžaduje, aby sa prostredníctvom energetických štítkov označovala energetická náročnosť  chladničiek, mrazničiek, práčok, sušičiek, umývačiek riadu či elektrických a plynových rúr. Viditeľné nálepky oznamujúce spotrebu energie pri rovnakých prevádzkových podmienkach v posledných rokoch pribudli aj na odsávače pár, vysávače, televízory, svietidlá, svetelné zdroje a klimatizačné jednotky. Najnovšie sa majú od septembra 2015 štítkami označovať aj plynové a elektrické ohrievače vody, tepelné čerpadlá, kotly, ale aj celé zostavy týchto systémov. Povinné rozlišovanie energetickej spotreby ďalších zariadení sa pripravuje. Na konferencii sa dozviete, aké sú aktuálne povinnosti, aj ako bude vyzerať európsky štítok v budúcnosti.

Ekodizajn a štítkovanie sa už netýka len výrobkov používaných v domácnosti. Stále viac zasahuje aj iné skupiny, verejný sektor nevynímajúc. Pre všetkých je najdôležitejšia otázka – koľko ušetria? A ušetria vôbec,  keď je nákupná  cena prevádzkovo úspornejších zariadení zvyčajne vyššia? Ako to zistiť? A ako na zelené verejné obstarávanie, keď rozhodujúcim faktorom je zvyčajne cena? Aj to budú témy konferencie.

Otvorene sa bude hovoriť aj o tom, že pravidlá ekodizajnu zásadne ovplyvňujú nielen spotrebu energie pri používaní výrobkov, ale aj samotnú konštrukciu, použité materiály, a teda aj náklady na ich výrobu. Prezentované budú aj zistenia, do akej miery štítky ovplyvňujú nákupné správanie a kedy sa stávajú účinným marketingovým nástrojom. Zverejneniu definitívnych požiadaviek na ekodizajn predchádzajú rozsiahle rokovania v členských krajinách i na spoločných medzinárodných fórach. Na konferencii vystúpia aj špecialisti, ktorí boli pri tom, a porozprávajú, aké sú postupy a možnosti Slovenska zasiahnuť do výsledného verdiktu.  Predmetom panelovej diskusie bude téma, či je legislatívou prikázaný ekodizajn a štítkovanie najlepším riešením.

SIEA_konferencia_Ekodizajn_Samorin2015_201601.jpgSIEA_konferencia_Ekodizajn_Samorin2015_201603.jpgSIEA_konferencia_Ekodizajn_Samorin2015_201604.jpgSIEA_konferencia_Ekodizajn_Samorin2015_201606.jpgSIEA_konferencia_Ekodizajn_Samorin2015_201602.jpgSIEA_konferencia_Ekodizajn_Samorin2015_201610.jpgSIEA_konferencia_Ekodizajn_Samorin2015_201607.jpgSIEA_konferencia_Ekodizajn_Samorin2015_201609.jpg

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci so združením európskych výrobcov domácich spotrebičov CECED Slovakia. Konferencia je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré poskytuje SIEA. Prednášky sú určené pre výrobcov a predajcov zariadení, ale aj pre ďalších záujemcov o problematiku, vrátane zástupcov verejnej správy.

Účasť na podujatí je bezplatná. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Program

27. októbra 2015

09.00 Registrácia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie: Kvetoslava Šoltésová, Andrej Hrdlička

1. BLOK: IMPLEMENTÁCIA EKODIZAJNU DO NÁRODNEJ LEGISLATÍVY

10.10 Akčný plán energetickej efektívnosti,
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.40 Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o energetickom štítkovaní,
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR
11.00 Prehľad legislatívy v oblasti energetického štítkovania,
Dana Králiková, Úrad pre normalizáciu a metrológiu
11.30 Štítkovanie a požiadavky na označovanie výrobkov,
Andrej Hrdlička, CECED Slovakia – Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov
12.10 Ohrievače vody a nariadenie komisie o ekodizajne a štítkovaníOhrievače vody a nariadenie komisie o ekodizajne a štítkovaní,
Peter Slavkovský, Stiebel Eltron
12.30 Obed

2. BLOK: VPLYV ŠTÍTKOVANIA A EKODIZAJNU NA ROZHODNUTIE ZÁKAZNÍKA

13.30 Ako ekodizajn a štítkovanie ovplyvňuje predaj výrobkov,
Andrej Hrdlička, CECED Slovakia
14.00 Výsledky a skúsenosti z kontroly štítkovaniaRozšírená zodpovednosť výrobcov elektrozariadení,
Ján Roháč, Slovenská obchodná inšpekcia
14.30 Hluk ako špecifická požiadavka na ekodizajn energeticky významných výrobkov – kritická analýza,
Peter Galo, nezávislý expert
15.00 Zelené verejné obstarávanie v praxi,
Darina Dzurjaninová, Juraj Revický, Energetické centrum Bratislava
15.30 Občerstvenie
16.00 Energetické štítkovanie: význam pre spotrebiteľov a aktivity v oblasti dozoru nad trhom,
Juraj Krivošík, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie
16.30 PANELOVÁ DISKUSIA: Je ekodizajn a štítkovanie správne riešenie? Do akej miery znižovanie prevádzkových nákladov pri používaní zariadení ovplyvňuje zvyšovanie výrobných nákladov?
Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Miroslav Mariaš (MH SR), Andrej Hrdlička (CECED Slovakia), Dana Králiková (ÚNMS SR), Ján Roháč (SOI), Peter Galo, Juraj Krivošík (SEVEn)
17.00 Záver
 

28. októbra 2015

3. BLOK: EKODIZAJN URČUJE RÁMCE AJ PRE SVETLO A TEPLO

09.00 Štítkovanie svetelných zdrojov a svietidiel,
Lukáš Lipnický, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita Bratislava
09.30 Nové požiadavky na vykurovacie systémy,
Branislav Sedlák, Viessmann, s.r.o.

4. BLOK: NEVIDITEĽNÝ EKODIZAJN V PRAXI

10.00 Budúcnosť štítka v Európskej únii,
Andrej Hrdlička, CECED Slovakia
10.30 Rozšírená zodpovednosť výrobcov elektrozariadení,
Peter Valent, ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
11.00 Občerstvenie
11.30 Vplyv ekodizajnu na výrobný proces, výskum a vývoj
Ján Greňa, Whirlpool Slovakia, spol. s r.o.
12.00 Ekodizajn a uvádzanie výrobkov na trh,
Darina Papáčová, CECED Slovakia
12:30 Skúsenosti s aplikáciou ekodizajnu a štítkovania v e-shopoch,
Martin Koteles, SAEC – Slovenská asociácia internetových obchodov
13:00 Obed
14.00 Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:

  • Vstup na podujatie je bezplatný. Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť vopred zaregistrovali prostredníctvom online formulára. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred konaním konferencie.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim. Z jednej spoločnosti sa môžu podujatia zúčastniť maximálne 2 zástupcovia. Len v prípade, že zostanú voľné kapacity, bude potvrdená registrácia aj ďalším zástupcom spoločnosti.
  • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Hotel Kormorán, Šamorín

Registrácia účastníkov: 27. októbra 2015, 9.00 – 10.00 h

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.