Vrátiť sa na normálnu verziu

skúšky - Bratislava

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn

OZNÁMENIE

o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike – plyn

 

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn sa uskutoční

v dňoch 13. – 14. októbra 2015

v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.

 

Záujemcovia o účasť na tejto aktualizácii sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky.


Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenská plynárenská agentúra. Viac informácií o konaní aktualizačnej odbornej prípravy nájdete na stránke www.spla.sk.