Vrátiť sa na normálnu verziu

Potenciál kreatívneho priemyslu – prvé stretnutie s módnymi dizajnérmi

 

Zmapovať, aké sú možnosti a obmedzenia módneho dizajnu na Slovensku, bolo cieľom stretnutia módnych návrhárov, ktoré 28. marca 2013 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Stretnutie je súčasťou medzinárodného projektu CENTRAMO, v rámci ktorého sa SIEA spolu s ďalšími 6 partnermi usiluje o zlepšenie podmienok pre rozvoj klastrov v strednej a východnej Európe. Projekt má pomôcť klastrom lepšie využívať ich inovačné kapacity a podporovať ich vzájomnú spoluprácu v strednej a východnej Európe. Jedným z cieľov je  identifikovať potenciál a potreby nových priemyselných odvetví. K nim určite patrí aj kreatívny priemysel, ktorého perspektívnou súčasťou je módny dizajn. Analýzu z tejto oblasti pripravujú v rámci projektu aj partneri z Čiech a Maďarska. SIEA sa sústredí na zmapovanie potrieb dizajnérov v Bratislave.

 

Zúčastnení dizajnéri počas diskusie identifikovali viaceré oblasti, ktoré by pomohli intenzívnejšiemu rozvoju tohto odvetvia na Slovensku. Návrhári sa zhodli na tom, že užitočným impulzom by bola prípadná podpora organizovania veľtrhov a festivalov módy, kde by sa mohli slovenskí tvorcovia prejaviť v širšom meradle. „Mladým dizajnérom chýba príprava na prax,“ uviedla v tejto súvislosti známa módna dizajnérka Lea Fekete. Do diskusie sa zapojil aj Róbert Bartolen, Marcel Holubec, Lenka Sršńová, Milota Krajináčková, Lenka Káčerová a Zuzana Honzová. Dizajnéri chceli vedieť viac o možnostiach ako získať počiatočný kapitál a prístup k základným manažérskym zručnostiam v tejto oblasti podnikania. Zaujímali sa aj o podporu módneho priemyslu zo strany štátnej a verejnej správy.

 

„Toto stretnutie je prvým svojho druhu so zástupcami SIEA a ministerstva hospodárstva a umožnilo nám spoznať  problémy tohto perspektívneho segmentu kreatívneho priemyslu,“ zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.  Ako dodala, iniciatíva SIEA sa stretnutím nekončí a spolu s dizajnérmi sa budú snažiť nájsť možnosti pre reálne podporné nástroje pre kreatívny priemysel.

 

SIEA_dizajn.jpg