Vrátiť sa na normálnu verziu

OSN podporí inovatívne projekty

 

Start upy, ktoré vyvinuli, inovatívne produkty, technológie a služby s konkrétnym dopadom na sociálne a environmentálne aspekty sa môžu zapojiť do súťaže, ktorú organizuje Organizácia spojených národov (OSN) po prvý raz pri príležitosti 70. výročia jej založenia.

 

Cieľom súťaže s názovom „UNICE Ideas for Change Award“ je podporiť novovzniknuté inovatívne firmy s vysokým rastovým potenciálom. Projekty je potrebné zaslať do 28. februára 2015.

 

Cieľom podujatia je propagovať inovatívne produkty, technológie a služby s konkrétnym dopadom na sociálne a environmentálne aspekty života spoločnosti.Súťažiť sa bude v kategóriách lesného hospodárstva (napr. inovatívne využívanie lesných produktov), podpory zeleného a cenovo dostupného bývania (nízkoenergetických stavieb, urbanizmu), energetiky so zameraním na inteligentné energetické systémy a obnoviteľné zdroje, potravín, dopravy (napr. šikovná mestská mobilita, bezpečnosť cestnej premávky), životného prostredia (recyklovanie, merania, monitoring) a štatistiky.

Bližšie informácie o podujatí a o podmienkach súťaže môžete nájsť na adresách:

http://www.unece.org/ideas4change/ 

http://www.unece.org/ideas4change/how-to-apply.html