Odborné sympóziá o obnove bytových domov

S podmienkami získania štátnych dotácií na slnečné kolektory pre bytové domy a skúsenosťami s ich využitím sa mohli zoznámiť účastníci sympózií, ktoré sa od októbra 2010 konali v piatich slovenských mestách v rámci projektu Ako to robia inde.

Bezplatné sympóziá zamerané na rekonštrukciu a revitalizáciu bytových domov sa v priebehu októbra a novembra uskutočnili v Bratislave, Prešove, Martine, Banskej Bystrici a Trnave. Celkom sa ich zúčastnilo 378 predstaviteľov správcovských spoločností, stavebných bytových družstiev, spoločenstiev a vlastníkov bytov, ktorí zastupovali celkom 3400 bytových domov.

ATRI_Stibrany.jpgATRI_Rutsekova.jpgATRI_ucastnici.jpgATRI_prednaska.jpg

 

Podmienky štátneho programu Vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, výsledky konkrétnych inštalácií a rady pre úspešnú realizáciu solárnych projektov v bytových domoch predstavili Renáta Rutšeková a Peter Štibraný, ktorí pôsobia ako odborní konzultanti v banskobystrickom poradenskom centre Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Centrum je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. Bezplatné konzultácie môžu domácnosti, zástupcovia verejného sektora a podnikatelia využiť aj v poradenských centrách v Trenčíne a v Košiciach.

Mnohých z účastníkov okrem možnosti získať aktuálne informácie z oblasti obnovy bytových domov pritiahla na sympóziá aj jedinečná príležitosť diskutovať o reálnych problémoch vo svojich domoch. Na záver sympózií majú účastníci už tradične priestor na kladenie otázok a výmenu skúseností. Výber z otázok zameraných na využívanie slnečnej energie, na ktoré odpovedal Ing. Peter Štibraný, si môžete prečítať tu.

Otázky týkajúce sa obnovy bytových domov z ďalších oblastí sú k dispozícii na stránke projektu Ako to robia inde www.akotorobia.sk.