Vrátiť sa na normálnu verziu

Výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel

Na účel  stanovenia cieľa v oblasti je využívania obnoviteľných zdrojov energie potrebné monitorovať aj množstvo tepla, ktoré je vyrobené z obnoviteľného zdroja energie. Práve pri tepelných čerpadlách nie je možné relevantnú hodnotu určiť len meraním množstva tepla na výstupe z tepelného čerpadla, nakoľko na pohon tepelného čerpadla sa spravidla používa niektorá z foriem energie, ktorá sa nepovažuje za obnoviteľnú (napr. elektrina resp. zemný plyn).

Pri projektovaní tepelných čerpadiel alebo v prípade, ak pre nainštalované tepelné čerpadlá nie je k dispozícii samostatné meranie spotreby energie potrebnej na pohon tepelného čerpadla,  by kvôli transparentnosti mala byť k dispozícii jednotná metóda započítania obnoviteľnej energie z tepelných čerpadiel.

informačnom materiáli dávame do pozornosti metódu uvedenú v prílohe Rozhodnutia Komisie 2013/114/EÚ pre výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel:

Výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel

Priložený excel-súbor je určený na výpočet  tepla z OZE pri použití tepelných čerpadiel. Po zverejnení delegovaného aktu na zmenu prílohy VII, v ktorej je uvedený postup pri výpočte tepla z obnoviteľnej energie budú relevantné hodnoty upravené.