Vrátiť sa na normálnu verziu

O slovenské inovácie je záujem aj v Izraeli

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Ministerstvo hospodárstva SR ( MH SR) dnes prezentovali možnosti pre 2. ročník slovensko-izraelskej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Prezentácia sa konala pri príležitosti business fóra v Izraeli v čase konania jedného z najvýznamnejších podujatí  propagujúcich inovácie a startupy „DLD innovation festival“ v Tel Avive.

Zástupcovia MH SR a SIEA informovali izraelských a slovenských podnikateľov o druhej pripravovanej výzve k schéme na podporu medzinárodnej spolupráce pre výskum a inovácie.

Business fórum organizoval Zastupiteľský úrad SR v Izraeli v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zúčastnili sa ho okrem SIEA a MH SR aj zástupcovia slovenských a izraelských podnikateľov, klastra IT Valley Košice, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, Technickej univerzity v Košiciach, Slovak Business Agency, ako aj ďalší významní účastníci a hostia zo Slovenska a Izraela.

„Izrael je líder v oblasti inovácii a záujem o spoluprácu so Slovenskom treba využiť,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

Pri príležitosti business fóra bolo podpísané aj memorandum o spolupráci akademických inštitúcií Slovenska a Izraelu.

SIEA_Izrael.jpg