Vrátiť sa na normálnu verziu

Na kreatívne vouchere na dizajn je v prvej výzve vyčlenených 500 000 €

O kreatívne vouchere na služby dizajnérov môžu podnikatelia žiadať od 30. augusta 2018. Európsky príspevok do výšky 5 000 € pokryje 50 % nákladov za služby dizajnérov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 21. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej je na kreatívne vouchere v odvetví dizajnu k dispozícii 500 000 €. Pomoc je súčasťou národného projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“. Prostriedky sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu.

„Podniky môžu vouchere použiť na zabezpečenie dizajnu svojich výrobkov a služieb, ale napríklad aj dizajnu prevádzkových priestorov, výrobných zariadení, loga či pracovných odevov. Podľa toho, či sa nový dizajn týka priamo produktov a služieb, ktoré ponúkajú zákazníkom, alebo firemnej identity, si podnikateľ vyberie jeden z dvoch formulárov k vypracovaniu zadania pre zhotovenie cenovej ponuky,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Výber dodávateľa kreatívnej služby treba urobiť ešte pred samotnou online registráciou žiadosti o voucher.

Ďalšie podmienky sú podobné ako vo výzve k voucherom na služby architektov, ktoré zverejnila SIEA pred týždňom. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Aj pri dizajne platí, že podnikateľ si určí, či svoj projekt ukončí do 31. októbra 2018 alebo do 31. januára 2019. Podľa toho bude žiadosť zaradená do prvého alebo druhého kola hodnotenia.

Návod ako postupovať obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke národného projektu www.vytvor.me. Registrovať vouchere na dizajn bude možné od 30. augusta 2018 počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. h. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku.

V rámci národného projektu, ktorý je financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie, budú v nasledujúcich rokoch vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov.

Na už zverejnenú výzvu na vouchere na služby architektov v maximálnej hodnote 10 000 € bolo vyčlenených 1 000 000 €. Online registrácia záujemcov o vouchere z odvetvia architektúry bude otvorená od 23. augusta 2018. Na jeseň plánuje SIEA vyhlásiť aj výzvy na vouchere v ďalších dvoch podporovaných odvetviach, ktorými sú programovanie a tiež reklama a marketing. V oboch prípadoch bude maximálna hodnota vouchera 5 000 €.

V roku 2018 môže podnikateľ získať len jeden kreatívny voucher. Vyplýva to z podmienok výziev a usmernenia k prvej výzve, ktoré SIEA vydala. Cieľom je sprístupniť vouchere čo najväčšiemu počtu podnikateľov.