Vrátiť sa na normálnu verziu

Možnosti pre spoluprácu slovenských a kórejských podnikov v oblasti výskumu a vývoja

 

Vytváranie možností pre spoluprácu slovenských a kórejských univerzít, vedecko-výskumných pracovísk a inovatívnych firiem v oblasti výskumu a vývoja je cieľom medzinárodného programu „2017/18 Korea–Visegrad Group Knowledge Sharing Program“, na ktorom participuje Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).


V dňoch 13.-14. septembra 2017 sa uskutočnilo v Budapešti stretnutie zástupcov ministerstiev a implementačných agentúr krajín V4 s kórejskými partnermi. V centre pozornosti bola bilancia doterajších aktivít a vytýčenie tém na rok 2018. V prvom roku dvojročného programového obdobia sa aktéri sústredili na definovanie a porovnanie inovačných ekosystémov, ako aj na rozpracovanie kľúčových národných tém – automobilového priemyslu a jeho prepojenia s odvetvím robotiky.

 

Koncom októbra 2017 sa uskutoční na Slovensku návšteva kórejskej delegácie s cieľom prípravy implementačnej mapy pre vzájomné prepojenie slovenských a kórejských podnikov.

 

„Kórejské inštitúcie a podniky disponujú vysokým inovačným potenciálom. Vzhľadom na prítomnosť kórejských firiem na Slovensku, je potrebné využiť túto možnosť najmä pre firmy, ktoré pôsobia ako subdodávatelia pri výrobe produktov s vyššou pridanou hodnotou,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

 

Komplexný konzultačný program (KSP), ktorý ponúka Kórea prostredníctvom Ministerstva stratégie a financií a implementačnej agentúry je založený na aktívnej spolupráci a výskume kórejských konzultantov s národnými orgánmi a organizáciami zodpovednými za výskum, vývoj a inovácie. Kórea v súčasnosti implementuje projekty v 55 krajinách sveta.

seminar_korea_visegrad_092017.jpg