Šablóny tabuliek pre ročnú správu energetickej efektívnosti

1. Tabuľka pre zber opatrení za jednotlivé projekty 

Formulár: Projekty_RS

termín zaslania do 31.01. na ap@siea.gov.sk

 

2. Tabuľka pre zber opatrení vo vlastných budovách alebo budovách organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti

Formulár: Budovy_RS

termín zaslania do 31.01. na ap@siea.gov.sk