Vrátiť sa na normálnu verziu

SUPPORT-ERS

Začiatok projektu: 1. 11. 2007

Dĺžka projektu: 27 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 50 %, SIEA 50 %

Program: Intelligent Energy – Europe (IEE)

Partnerské krajiny: Nemecko, Rumunsko, Bulharsko, Estónsko, Chorvátsko, Španielsko, Slovensko, Belgicko

a Rakúsko.

Internetová stránka: www.support-ers.eu 

 

Výsledkom je komplexná analýza podporných nástrojov v oblasti vykurovania obnoviteľnými zdrojmi, ako aj odporúčania na podporu tohto tepelného zdroja. Realizácia projektu potvrdila, že najväčšou prekážkou efektívnej podpory obnoviteľných zdrojov sú administratívne bariéry, ktoré je potrebné odstraňovať. Ako problematické sa ukázali najmä transparentnosť administratívnych postupov, dlhé čakacie lehoty na získavanie potrebných povolení, nedostatočná integrácia obnoviteľných zdrojov do územného plánovania a nízke povedomie o výhodách týchto zdrojov energie na regionálnej úrovni.

 

Prílohy (z regionálneho semináru o OZE, 23.6.2009 Banská Bystrica):

Predstavenie_projektu

Projekty_zamerané na centrálne vykurovanie biomasou

Potenciál využívania solárnej energie a vývoj v tejto oblasti v SR

Potencial_využívania biomasy a vývoj v tejto oblasti v SR

Klimaticko_energetický balíček a podpora OZE

Zákon_o_podpore_OZE_a_vysoko_účinnej_KVET

Využívanie_OZE_v_Holandsku

RHC-ETP_Európska_technologická_platforma_pre_vykurovanie_a_chladenie_s_OZE

Podpora_využívania_OZE_v ČR

Financovanie_projektov_zameraných_na_EE_a_využívanie_OZE