Vrátiť sa na normálnu verziu

Komunikujte efektívne výstupy z projektov 7. rámcového programu

Európska komisia nabáda účastníkov 7. rámcového programu, aby efektívnejšie komunikovali výstupy svojich projektov. K tomu im má pomôcť príručka „Komunikácia EÚ Výskum a inovácie – sprievodca pre účastníka projektu“.


Nezodpovedanie základných otázok  „prečo“ a „čo“, zanedbanie cieľa komunikácie, sústredenie sa na média pred správou, to sú bežné chyby, ktoré sa dejú pri komunikovaní s médiami a verejnosťou. Dá sa im však predísť, ak si naplánujete stratégiu. „Strategická komunikácia môže napomôcť propagovať vašu prácu tak, aby ste z nej mohli profitovať,“ uvádza príručka.

 

Na jej stranách sa dozviete o formálnych požiadavkách na komunikáciu pri podávaní a prerokúvaní návrhov, počas trvania projektu, ako aj pred jeho ukončením. Nájdete návod ako si vybudovať vlastnú komunikačnú stratégiu, ktorý obsahuje aj kontrolný zoznam úloh. Jej súčasťou sú i skúsenosti z podobných projektov.