Vrátiť sa na normálnu verziu

Výzva na predloženie žiadosti o NFP zameraná na na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 22.12.2023 výzvu na predloženie žiadosti o NFP zameraná na na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

SIEA vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

SIEA vyhlásila 22. decembra 2023 výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov €.

Výzva na predloženie národného projektu Kapacity pre regióny

SIEA ako SO pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 21.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov, ktorá je zameraná na podporu energetickej efektívnosti a dekarbonizácie.

Výzva na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 14.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam, ktorá je zameraná na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Informácia k ukončeniu projektov z výziev zameraných na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Vzhľadom na končiace programové obdobie Operačného programu Kvalita životného prostredia a v súvislosti s implementáciou výziev zameraných na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny SIEA informuje prijímateľov, že spoločnosti VSD a ZSD zverejnili dodatočné informácie s cieľom upriamiť pozornosť dotknutých subjektov na procesnú a obsahovú stránku pre úspešné pripojenie zdroja.

82. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

SIEA ako SO pre OP KŽP dňa 11.8.2023 vyhlásila 82. výzvu zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Zostávajúce európske prostriedky budú môcť do konca roka využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov

Voľné finančné prostriedky z končiaceho sa Operačného programu Kvalita životného prostredia budú môcť využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Výzvu s týmto zameraním plánuje SIEA vyhlásiť začiatkom augusta na obdobie jedného mesiaca.

Podniky budú môcť do konca roka využiť 5 miliónov eur na inštaláciu fotovoltických systémov

Voľné finančné prostriedky z končiaceho sa Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu do konca roka využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Výzvu s týmto zameraním vyhlási SIEA 11. augusta 2023 na obdobie jedného mesiaca.

Zámery štyroch nových národných projektov SIEA dostali zelenú

Slovenská inovačná a energetická agentúra bude v rámci Programu Slovensko do roku 2029 zabezpečovať štyri národné projekty. Zámery projektov, ktoré pomôžu znížiť náklady na energiu v domácnostiach, podnikoch a regiónoch, dnes schválila komisia monitorovacieho výboru.

V Programe Slovensko je na energetické opatrenia k dispozícii 900 miliónov eur

SIEA bude sprostredkovávať európsku podporu zameranú na zlepšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov v Programe Slovensko. Na tento účel je do roku 2029 vyčlenených viac ako 900 miliónov eur.