Európske ocenenia udržateľnej energie

V čom súťažia účastníci slnečného desaťboja? Prečo možno bezplatne dobíjať mobily pod jahodovým stromom? Po čom pátrajú školskí energetickí detektívi? Možno vyrábať autá len vďaka zelenej energii? Prečo členovia mestských zastupiteľstiev v Nemecku dávajú prednosť dvom kolesám? Odpovede na tieto otázky ponúkajú víťazné projekty, ktoré ocenila Európska komisia už po piaty raz v rámci súťaže Sustainable Energy Awards.

Do 5. ročníka súťaže sa v tomto roku zapojilo 303 iniciatív, ktoré podporujú obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť. Víťazov v piatich kategóriách predstavili počas slávnostného galavečera, ktorým vyvrcholil Európsky týždeň trvalo udržateľnej energie. Odovzdávanie cien sa konalo 12. apríla 2011 v Bruseli.

solar_decathlon.jpgstrawberry_tree.pngenergeticki_detektivi.jpgRumunsko_obnova_bytov.jpg

Kategória: Komunikácia

– projekty, ktoré rozširujú povedomie o energetických výzvach, menia naše vnímanie a zlepšujú energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Iniciatívy z tejto kategórie sú zvyčajne založené na cielene komunikovaných aktivitách a masových mediálnych kampaniach.

Víťaz: Európsky slnečný desaťboj (Španielsko)

Celosvetová súťaž vysokoškolských študentov, ktorí navrhujú a budujú energeticky sebestačné domy.

Za desať dní vyrástlo minulý rok v lete v Madride sedemnásť domov. Neboli to obyčajné stavby. Išlo o funkčné modely, ktoré navrhli a postavili študenti univerzít z celého sveta. Cieľom súťaže je postaviť skutočnú stavbu, ktorá je vybavená technológiami zabezpečujúcimi maximálnu energetickú efektívnosť.

„Domy využívajú ako jediný energetický zdroj slnečné žiarenie. Všetko od ohrievača na teplú vodu až po systém domáceho kina musí byť závislé na solárnej energii, ” objasňuje projekt Ismael Martínez, riaditeľ komunikačného odboru súťaže. Postaviť domy niekedy trvá až dva roky. Realizačné tímy sa skladajú zo študentov a odborníkov rôznych špecializácií – od architektov, energetických expertov, dizajnérov až po komunikačných pracovníkov. V niektorých z nich pôsobí až 150 študentov. V iných je zapojených len 20-30. Každý z tímov musí podporovať univerzita, a to finančne a umožnením výskumu. Zvyčajne sa pridajú aj ďalší sponzori z radov súkromných spoločností a verejných inštitúcií, ktorí poskytujú financie, technickú asistenciu a ďalšiu spoluprácu.

Prečo „slnečný desaťboj”? Komisia hodnotí domy na základe desiatich kritérií zameraných napr. na architektúru, stavebníctvo, komfort a prevádzku. Posudzuje sa aj miera inovácie. Tímy musia preukázať, že dom má potenciál, aby sa začal bežne stavať. Ďalej sa berie do úvahy komunikácia a sociálne povedomie, udržateľnosť, energetická efektívnosť a iné.

Jedným z pozitívnych výstupov súťaže sú partnerstvá, ktoré sa rozvinú medzi študentmi a súkromným sektorom. Obdobné projekty posmeľujú priemysel, aby vyvíjal nové produkty a zlepšoval existujúce. „Ide o skutočné domy, ktoré sa dajú postaviť a predať, projekty musia obsahovať aj plán masovej výroby,“ zdôrazňuje I. Martinéz. Výstavu domov „Vila Solar“ v Madride si v roku 2010 pozrelo takmer 200 000 návštevníkov. Ďalší ročník sa uskutoční v roku 2012 opäť v Madride.

Viac informácií: http://en.sdeurope.org/

Kategória: Spotreba

– projekty, aktivity a služby, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie.

Víťaz: Jahodový strom (Srbsko)

Mobilné zariadenie napájané elektrinou zo slnečnej energie „jahodový strom“ priťahuje pozornosť všetkých vekových kategórií v centre Belehradu. Informuje o udržateľnej energii a inšpiruje mladých, aby sa správali zodpovedne.

Miloš Milisavljević mal len 17 rokov, keď dostal nápad. Pracoval na školskom projekte o udržateľnej energii. „Chceli sme nájsť najlepší spôsob ako spropagovať obnoviteľnú energiu. Aby sme to dosiahli, museli sme vymyslieť niečo, čo zapôsobí na ľudí. Niečo, z čoho budú osobne profitovať.”

Na svete sa používa 5 miliárd mobilných telefónov a toto číslo ďalej len porastie. Práve tento fakt vnukol Milisavljevićovi myšlienku postaviť stanicu, kde by ľudia mohli využiť slnečnú energiu a nabiť si svoje mobilné telefóny priamo na ulici.

Nápad je dnes realitou. Pôvodné prototypy a modely financoval sám. Obrátil sa na mestský úrad v Belehrade, ktorý hneď na začiatku ocenil potenciál projektu. V meste postavili nabíjacie zariadenie v novembri 2010 a pomenovali ho „jahodový strom“. Počas prvých 40 dní zaznamenali 10 000 nabití, čo sa rovná približne 10 nabitiam každú hodinu! Pripojenie na zariadenie je bezplatné. “Energia zo slnka je zadarmo, preto by bolo neetické vyberať od ľudí poplatok za použitie jahodového stromu,” vysvetľuje Milisavljević. Belehrad plánuje v meste inštalovať ďalšie 3 nabíjacie stanice v dohľadnej dobe. Jedno nabitie trvá okolo 10-15 minút. Autor poukazuje na to, že využitie tejto služby prináša aj sociálny benefit. „Keď sa ľudia stretávajú v tieni jahodového stromu, diskusie o prínosoch solárnej energie sú samozrejmosťou,” dodáva.

Viac informácií: http://www.senergy.rs/en/strawberry_tree.html

Kategória: Vzdelávanie

– iniciatívy, ktoré zlepšujú vedomosti a zručnosti spojené s oblasťou energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie. Aktivity sa zvyčajne realizujú vzdelávacími inštitúciami (školami, univerzitami, školiacimi centrami).

Víťaz: Školskí energetický detektívi (Rakúsko)

Školský program v Rakúsku dáva právomoc školským tímom, aby identifikovali oblasti v plytvaní s energiou a pomáhali svojim rovesníkom a dospelým zmeniť ich zlé návyky.

V rámci celého Rakúska získalo 350 škôl certifikát „ÖKOLOG”. Patria medzi ne základné a stredné školy, ako aj poľnohospodárske školiace centrá zamerané na environmentálnu výchovu. Predmety sa musia venovať témam odpadov, ochrany vody, energie a životného prostredia. Učitelia sú vyškolení a samotné školské budovy musia spĺňať požiadavky energetickej efektívnosti. Certifikát sa obnovuje raz ročne.

V roku 2009 prišiel s konceptom projektu učiteľ Josef Groeber, ktorý sa po 40 rokov v školstve chystal do dôchodku. Je založený na vytvorení tímu 6 – 8 „energetických detektívov“ v každej zo zúčastnených škôl. Ich cieľom je objavovať reálne spôsoby, ako by ich rovesníci a rodinní príslušníci dokázali hospodáriť s energiou efektívnejšie. Študenti sa najskôr dobrovoľne zúčastňujú kurzu o klimatických zmenách a o ochrane životného prostredia. Nie je zaradený do povinných predmetov, preto sa koná mimo vyučovania. Podľa Helgy Spitzer, riaditeľky školy ARGE ÖKOLOG Carinthia sa im každý rok prihlási dvakrát viac žiakov, ako môžu vybrať. Detektívi musia preukázať dobré študijné výsledky a presvedčiť komisiu, prečo sa chcú venovať tejto funkcii. Každý detektív má za úlohu informovať o projekte a jeho výsledkoch aspoň troch ľudí mimo školy, napr. rodinných príslušníkov alebo susedov. Po vytvorení tímu sa jeho členovia dohodnú na frekvencii energetických kontrol. Spravidla sa konajú viackrát za týždeň, niektoré každý deň. Všetci detektívi nosia odznaky, aby ich ostatní rozpoznali. Pri kontrolách sa postupuje podľa pripraveného zoznamu, ako napr. kontrola vodovodných kohútikov, či fungujú správne a nekvapkajú; svetlá v triedach, či sa zbytočne nesvieti; ako sú nastavené radiátory atď. Študenti tiež pripravujú odporúčania, čo by sa dalo zlepšiť, ako napr. vypínať zariadenia zo zástrčky, ak sa nepoužívajú, vetrať triedy nárazovo a poriadne atď.

Jedna mamička komentovala zapojenie svojho syna do programu v tom zmysle, že ju doma neustále upozorňuje, aby varila s pokrievkou na hrncoch a každý deň vypína nepotrebné svetlá. „To je presne to, čoho chceme docieliť“, reaguje H. Spitzer.

Viac informácií: www.energieundschule.at

Kategória: Bývanie

– projekty sa starajú o to, aby boli budovy energeticky efektívne alebo využívali obnoviteľnú energiu. Realizujú sa v súkromných budovách, bytoch, komerčných alebo verejných priestoroch. Patria sem aj stavebné projekty, ktoré využívajú málo energeticky priepustné stavebné materiály alebo energeticky efektívne inštalácie. Súčasťou tejto kategórie sú aj aktivity podporujúce vyššie využívanie obnoviteľnej energie (solárnej alebo z biomasy) v domácnostiach a na pracoviskách.

Víťaz: Obnova bytových domov (Bulharsko)

S cieľom renovovať budovy tak, aby boli energeticky efektívne, presviedča program OSN a zástupcovia mestských zastupiteľstiev majiteľov bytov na veľkých sídliskách, aby spojili svoje sily.

Vysoké činžiaky vyrobené z prefabrikátov dominujú Sofii, hlavnému mestu Bulharska, ako aj mnohým ďalším v tejto krajine. „Ku koncu 90. rokov majitelia za socializmu postavených bytov zistili, že ich účty za energiu začali rásť. Mali preto dve možnosti: buď využívať menej energie a žiť menej komfortne alebo nájsť jednorazové riešenie ako zmeniť ich byt na energeticky efektívnejší,“ vysvetľuje Tatyana Stoyanova, manažérka projektu Renovácia bytových domov v Bulharsku. Projekt je súčasťou rozvojového programu Organizácie spojených národov (UNDP) a participuje na ňom Ministerstvo regionálneho rozvoja a verejných prác. V roku 2007 oslovili majiteľov bytov s návrhom, aby spoločne obnovili energeticky neefektívne budovy.

„Vytvorili sme komplexnú informačnú kampaň. Využili sme letáky, stretnutia na mestských úradoch, individuálne stretnutia s majiteľmi, ako aj médiá,“ vysvetľuje T. Stoyanova..Do kampane sme zapojili miestne inštitúcie i samotných obyvateľov. „Našim cieľom bolo prekonať cynizmus a pomôcť majiteľom pochopiť a uvedomiť si úspory energie, ktoré môžu v dlhodobom horizonte získať, ak sa zapoja do hromadnej akcie a budú sa finančne podieľať na projekte obnovy.“ Na začiatku organizátori vykonali energetický audit jednotlivých budov, aby určili priority renovácie. „Zateplenie stien, strechy a prízemných podlaží, to je hlavným problémov všetkých budov z prefabrikátov. Mnohé potrebujú tiež vymeniť okná a opraviť osvetlenie spoločných priestorov,“ hovorí T. Stoyanova. Polovica všetkých nákladov na obnovu bola hradená UNDP a ministerstvom. Druhá polovica bola financovaná samotnými majiteľmi. U stredne veľkého bytu to predstavovalo približne 2000 – 3000 eur, ktoré museli vlastníci zaplatiť. Do dnešného dňa sa podarilo obnoviť 50 budov. Na základe prieskumu, ktorý organizátori zrealizovali v septembri 2010 medzi obyvateľmi zrekonštruovaných bytových domov, 8 z 10 majiteľov bytov vyjadrilo spokojnosť so zapojením sa do projektu. 96 % z nich označilo, že ich životná úroveň sa po obnove zvýšila. Až 99 % uviedlo, že sa im znížili náklady na kúrenie a ohrev teplej vody o minálne 20 %.

Viac informácií: http://obnovendom.com

Kategória: Výroba

– iniciatívy zamerané na produkciu obnoviteľnej energie alebo energeticky efektívnych výrobkov.

Víťaz: Renault Tanger Méditerranée – najčistejšia automobilová továreň

Na okraji mesta Tangier, na severnom pobreží Maroka, sa zrodila prvá fabrika s nulovou emisiou CO2 na svete.

Mnoho výrobných spoločností analyzuje svoj životný cyklus, aby zistili, aký je dopad ich výroby na životné prostredie. „V roku 1995 sa Renault zaviazal, že výrazne zníži dopad výroby automobilov na životné prostredie,” hovorí Alice de Brauer, riaditeľka strategického environmentálneho plánovania.

Odvtedy Renault zaviedol sériu zmien, ktoré priniesli želaný výsledok, ako napr. všetky výrobné pobočky Renault získali certifikát ISO 14001. Počas posledných 14 rokov sa spoločnosti podarilo zredukovať spotrebu energie počas výrobného procesu o 30 % (v prepočte kW na jedno vozidlo), znížiť spotrebu vody o 65 % a produkciu odpadu o 70%. Navyše, v súčasnosti manažment dokončuje výstavbu prvého výrobného závodu s nulovými emisiami CO2v meste Melloussa v Maroku. Táto fabrika, ktorá zamestnáva 6 000 ľudí je prvou svojho druhu na svete. „Všetko sme dôkladne premysleli. Zvažovali sme, koľko energie a termálnej energie potrebujeme a ukázali sme, že je reálne postaviť závod s nulovými emisiami uhlíka,” hovorí Michel Faivre Duboz, generálny riaditeľ pobočky v Maroku.

Ako to dokázali? Realizačný tím minimalizoval celkovú spotrebu energie závodu a analyzoval proces náteru vozidiel. Využili inovatívne technológie výmeny vzduchu (výmena teplého vzduchu za chladný) a zvážili požiadavky na termálnu energiu. Veľké množstvo energie spotrebujú na náter vozidla. Preto Renault vytvoril kotle na biomasu, ktoré dodávajú vysoko-tlakovú horúcu vodu potrebnú na nános náteru. Kotle tiež pomôžu s ventiláciou v celom komplexe. Ako palivo do kotlov využíva spoločnosť olivové drevo z neďalekého Meknès, rýchlo rastúcu mládzu (SRC), ktorá sa často využíva v procesoch s biomasou a drevený odpad z ohňom zničených lesov.

Fabrika je naprojektovaná tak, že 100% elektriny, ktorá sa spotrebuje, je dodaná z obnoviteľných zdrojov. V spolupráci s Marockými národnými elektrárňami sa do továrne dodáva elektrina získaná z veterných a hydro-elektrických zdrojov. Do prevádzky bude spustená začiatkom roka 2012 s jednou výrobnou linkou a predpokladaným ročným množstvom 170 000 vyrobených vozidiel. Do budúcnosti Renault predpokladá nárast výroby na 400 000 vozidiel ročne. Cieľom spoločnosti je, aby bol tento závod najefektívnejšou výrobnou prevádzkou s ohľadom na emisie CO2 na vozidlo.

Viac informácií: http://www.renault.com/en/capeco2/laisser-moins-de-traces/pages/usine-tanger-site-industriel-pilote.aspx

Kategória: Cestovanie

– projekty prepravy ľudí alebo tovarov, ktoré sa zameriavajú na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Víťaz: Predstavitelia mesta na dvoch kolesách (Nemecko)

Klimatická aliancia vyzýva miestne úrady, aby išli príkladom a namiesto šoférovania jazdili na bicykli.

„Keď si člen mestského zastupiteľstva sadne na bicykel, zmení sa jeho pohľad na svet,” vysvetľuje Ulrike Janssen, výkonný riaditeľ Klimatickej aliancie vo Frankfurte. Aliancia každoročne organizuje iniciatívu po celom Nemecku pod názvom „Predstavitelia mesta na dvoch kolesách”, v rámci ktorej spolu so širokou verejnosťou jazdia na bicykli, aby propagovali tento spôsob prepravy namiesto jazdenia autom. Využíva sa pritom on-line systém, ktorý sleduje počet účastníkov, najazdené kilometre a vyhodnocuje priemerné zníženie emisií CO2 v každom meste. V roku 2009 projekt zaznamenal obdivuhodné environmentálne prínosy: po celej krajine sa do projektu zapojilo 6 000 ľudí, ktorí najazdili 1,2 mil. km a ušetrili takmer 173 ton emisií CO2. V minulom roku tieto čísla narástli ešte viac: 13 000 ľudí v 60 mestách najazdilo 2,35 mil. km a ušetrilo 340 ton emisií CO2. Predstavuje to množstvo emisií CO2, ktoré vyprodukuje 26 domácností za rok. Organizátori si uvedomujú, že táto iniciatíva vytvára istý tlak na politikov na miestnej úrovni. „Chceme, aby predstavitelia slúžili ako vzory pre širokú verejnosť,” vysvetľuje Janssen. „Tento tlak primäl niektorých politikov, ktorí normálne na bicykli nejazdia, aby prekonali samých seba a inšpiroval aj ostatných členov svojich politických strán. Nie sú to len Zelení, ktorí by mali jazdiť na bicykli!”

Klimatická aliancia potvrdzuje, že mestskí predstavitelia sú veľmi milo prekvapení, ako si bicyklovanie užívajú. „Spätná väzba ukázala, že bicyklovanie do práce je oveľa pohodlnejšia ako si účastníci pôvodne mysleli,” hovorí Janssen. „Hlavným výsledkom kampane je zmena postoja: diskusie o novej infraštruktúre cyklistických trás. Pri hlasovaní o jej realizácii je pravdepodobnejšie, že ten, kto sa kampane osobne zúčastnil, bude hlasovať za,“ dodáva. Každé mesto, ktorá sa rozhodne do kampane zapojiť, si určí tri týždne v čase od júna do polovice októbra, kedy projekt uskutoční a promuje ho na lokálnej úrovni. Členovia mestských zastupiteľstiev vytvoria tímy, ktoré sledujú počet najazdených kilometrov na webovej stránke projektu. Kampaň podporuje aj Federálne ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Berlíne a nemecká Federálna agentúra životného prostredia. Financovanie je zabezpečené z Národného cyklistického plánu 2002 – 2012.