Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách


Počas prvých septembrových dní SIEA v rámci národného projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pripomenie deťom dôležitosť šetrenia energiou prostredníctvom ilustrovaného rozvrhu hodín, ktorý bude distribuovaný na väčšinu základných škôl na Slovensku.

 

Rozvrh hodín upozorňuje na poradenskú stránku www.zitenergiou.sk s viacerými užitočnými informáciami pre žiakov, ale aj pedagógov. Súčasťou stránky je už niekoľko mesiacov  sekcia Kamarátka Energia, v rámci ktorej sú k dispozícii rôzne inšpiratívne vzdelávacie materiály zamerané na úspory energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 

Pedagógovia a študenti môžu napríklad priamo na hodinách pracovať so zakladačom s energetickými experimentmi Rady tety Ety. Pútavou formou môžu sprostredkovať deťom inak náročné témy energetiky aj prostredníctvom hier ako je Energetické kvarteto s charakteristikou obnoviteľných zdrojov, Energetické pexeso s tematikou úspor energie alebo záložky vo forme visačiek na dvere s textom „Nerušiť! Šetrím energiu“. Tieto materiály SIEA poskytuje na požiadanie. Pre žiakov SIEA organizuje aj rôzne interaktívne hry v poradenských centrách alebo priamo v základných školách.

 

Zástupcovia škôl sa môžu na odborných konzultantov v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach obrátiť aj v súvislosti s riešením projektov zabezpečujúcich úspory energie alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie v konkrétnej škole.
 

Podrobnejšie informácie o bezplatnom energetickom poradenstve pre školy.

 

Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU je financované prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo štrukturálnych fondov Európskej únie.