Žiadosť o poskytnutie údajov do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti – Obce

SIEA je poverená prevádzkovaním monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (ďalej len „MSEE“), čím vykonáva monitoring a vyhodnotenie spotrieb energie podľa §24 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti (ďalej len „zákon“) a pripravuje podklady pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre spracovanie 4. Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017-2020.

I. Žiadosť o poskytnutie údajov o celkovej vlastnej spotrebe energie obce

V prípade, že ste do 31. marca neposkytli údaje o celkovej vlastnej spotrebe (ďalej len „CVS“) obce za rok 2015 – plnenie povinnosti podľa §24 ods. 2 a 3 zákona, žiadame Vás bezodkladne o poskytnutie údajov priamo do MSEE.

Pre poskytnutie údajov využite vstup do web aplikácie zo stránky /monitorovaci-system > Vstup do monitorovacieho systému na základe Vášho IČO (IČO slúži ako užívateľské meno) a hesla, ktoré Vám bolo zaslané v minulosti na Váš kontaktný e-mail $LoginEmail$.
V prípade, ak ste zabudli heslo, využite službu „Zabudli ste heslo?“ na prihlasovacej stránke a hore uvedený kontaktný e-mail.

Požadované údaje je potrebné poskytnúť v zjednodušenom module „Reporty CVS“, v ktorom vyplníte údaje o spotrebe a nákladoch za jednotlivé druhy energie a palív, ktoré ste v roku 2015 spotrebovali. Vychádzajte z faktúr vystavených na IČO obce. Bližšie informácie o poskytovaní údajov sú uvedené aj na /obce-a-vuc/

II. Žiadosť o poskytnutie informácie o zámeroch obnovy budov

Pre plánovanie nových opatrení energetickej efektívnosti vrátane prípravy finančných mechanizmov v rokoch 2017 až 2020 sú potrebné informácie o zámeroch obnovy Vašich budov, ako aj budov organizácií vo Vašej zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti. Žiadame Vás o poskytnutie týchto informácií najneskôr do 15. októbra 2016 využitím jednej z možností:

A.) Jednoduchý webový formulár:Informatívny plán obnovy budov 2017-2020

alebo:

B.) Excel súbor: „Plan_obnovy_budov_2017-2020.xls“ a jeho zaslaním na e-mail: budovy@siea.gov.sk

Údaje budú použité pri príprave finančných mechanizmov na podporu komplexnej obnovy verejných budov.

Kontaktné údaje:

budovy@siea.gov.sk

0915 071 324

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Prevádzkovateľ MSEE