Vrátiť sa na normálnu verziu

Z projektu Zelená domácnostiam bude podporených 5 003 zariadení

O poukážky z projektu Zelená domácnostiam v pondelok 16. mája 2022 požiadalo 5 003 domácností. Slovenská inovačná a energetická agentúra im v najbližších dňoch doručí 4 696 poukážok na tepelné čerpadlá a 307 poukážok na kotly na biomasu.

Domácnosti mohli žiadosti o poukážky podávať v pondelok 16. mája 2022 od 15.00 h. Podávanie žiadostí bolo uzatvorené v priebehu 11 minút, kedy záujem o podporu presiahol vyčlenenú sumu 15 miliónov €.

Vydané poukážky sú platné 8 mesiacov, dovtedy by mali domácnosti zariadenia nainštalovať. Podľa množstva nevyužitých prostriedkov bude zrejmé, koľko voľných financií bude z projektu Zelená domácnostiam k dispozícii pre ďalšie dva druhy podporovaných zariadení, ktorými sú solárne kolektory a fotovoltické panely.

Vďaka podpore z národného projektu Zelená domácnostiam pribudlo od roku 2015 na Slovensku vyše 36 000 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti pri nich využili poukážky v hodnote 76 miliónov €. Projekt Zelená domácnostiam je financovaný z európskych zdrojov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý v decembri 2023 skončí.

V podpore inštalácií v domácnostiach bude SIEA pokračovať aj v budúcnosti prostredníctvom Programu Slovensko, ktorý sa momentálne pripravuje. Na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je v programe vyčlenených vyše 100 miliónov eur. Časť prostriedkov budú môcť využiť aj domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja.