Výzva na predloženie národného projektu Kapacity pre regióny

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 21.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov, ktorá je zameraná na podporu energetickej efektívnosti a dekarbonizácie.

Program: Program Slovensko

Priorita: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia

Opatrenie/Špecifický cieľ: 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky/ RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov

Kód výzvy: PSK-SIEA-003-2023-NP-EFRR

Dátum vyhlásenia: 21.12.2023

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

 

Kompletné znenie výzvy PSK-SIEA-003-2023-NP-EFRR

Podrobnejšie informácie o projekte Kapacity pre regióny