Výzva KaHR-111SP-1001 na predkladanie žiadostí o príspevok na nákup inovatívnych technológií

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu KaHR-111SP-1001 na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov.

Žiadosti o nenávratné príspevky je možné predkladať do 26. apríla 2010.

 

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-111SP-1001.