Vrátiť sa na normálnu verziu

Vďaka energetickému poradenstvu môžu študenti prežiť deň s obnoviteľnými zdrojmi energie


Ako funguje bioplynová stanica, tepelné čerpadlo, ale aj vodná, fotovoltická či biomasová elektráreň sa môžu presvedčiť stredoškoláci a vysokoškoláci z rôznych častí Slovenska počas exkurzií, ktoré organizuje SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

 

Svoj Deň s obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE) si už zažilo takmer 1000 študentov a pre veľký záujem sa  pripravujú ďalšie podobné podujatia. Pri najbližšej exkurzii si budú môcť 14. mája 2015 študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prezrieť malú vodnú elektráreň v Tekove a kotolňu na biomasu vo Vrábloch.

 

„Počas poldňového podujatia sú študentom k dispozícii odborníci, ktorí im vysvetlia princípy využívania jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie a vzápätí ich prevedú výrobnými prevádzkami, kde si môžu teóriu z učebníc porovnať s realitou,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor. Témy prednášok a miesta výjazdov sú vybrané po dohode s pedagógmi podľa toho, čomu sa študenti venujú. Jeden deň s OZE si má možnosť zažiť 100 študentov, ktorí sú rozdelení do skupín, aby sa mohli pri jednotlivých prehliadkach vystriedať. V prípade, že má škola záujem o zabezpečenie podujatia, môže kontaktovať poradenské centrum SIEA vo svojom regióne. 

Vďaka projektu poradenstva, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast, spolupracuje SIEA s vysokými a strednými školami už niekoľko rokov. Pre študentov pravidelne počas európskeho týždňa energetickej efektívnosti (EU Sustainable Energy Week) organizuje maratón, v rámci ktorého sa môžu stať na jeden deň majiteľmi elektrární. Prostredníctvom strategickej hry majú možnosť pochopiť princípy na trhu s energiou.

 

Podnetom k tomu, že sa školy zaujímali aj o to, či im vie SIEA umožniť nazrieť do energetickej praxe aj vo forme exkurzií, bola vo viacerých prípadoch publikácia Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou. Jej slovenský preklad SIEA po prvý raz vydala v rámci projektu poradenstva v roku 2012. Kniha, v ktorej anglický profesor fyziky vtipne, pútavo a racionálne vysvetľoval politikom reálne možnosti úsporných opatrení a výhody i obmedzenia zelenej energie, zaujala aj slovenských čitateľov. Vyžiadali si ju energetici z praxe, manažéri, predstavitelia verejného sektora, ale aj vysokoškolskí pedagógovia a študenti. Publikácia sa na mnohých školách stala užitočným zdrojom informácií. Vlani SIEA pripravila tretie vydanie prekladu. Kniha je bezplatne k dispozícii v poradenských centrách SIEA v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach.