Vážny záujem o vydané poukážky mala len časť domácností, takmer tisíc zostalo nevyužitých

Takmer tisíc poukážok v hodnote vyše 2 milióny € zostalo v projekte Zelená domácnostiam nevyužitých. Riešením je dôslednejší prístup domácností i niektorých zhotoviteľov. O poukážky by mali žiadať len domácnosti, ktoré si preštudujú podmienky a majú vážny záujem inštaláciu v krátkom čase zrealizovať.

Celkovo bolo v prvom a druhom kole vydaných 4 669 poukážok za viac ako 10 miliónov €. Príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pokrýva v priemere 30 a maximálne 50 percent z celkových oprávnených výdavkov na systém. Napriek obrovskému počiatočnému záujmu platnosť veľkej väčšiny nevyužitých poukážok skončila už po 30 dňoch od vydania. Domácnosti ich totiž z rôznych dôvodov v stanovenom termíne neodovzdali zhotoviteľom a zhotovitelia ich nezarezervovali v informačnom systéme.

 

„Keď zostala po 1. kole tretina poukážok neplatná, hovorili sme si, že projekt štartuje a všetci sa učíme. Elektronický systém žiadostí sme preto prepracovali, zverejnili sme upozornenia, doplnili sme vysvetlivky aj manuál, vďaka čomu sa podarilo predísť mnohým chybám z nepozornosti. Napriek tomu v 2. kole po 30 dňoch od vydania stratilo platnosť ďalších 500 poukážok,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Eduard Jambor.
Z konzultácií pracovníkov SIEA so zhotoviteľmi i samotnými domácnosťami vyplýva, že v mnohých prípadoch bol príčinou neuvážený prístup domácností, ktoré o poukážky prejavili záujem, hoci ešte neboli definitívne rozhodnuté a niekedy ani nemali vyčlenené vlastné peniaze na spolufinancovanie. Ich informácie boli často povrchné, mali slabú alebo vôbec žiadnu vedomosť o tom, čo im zariadenie prinesie. Určite k tomu prispeli aj niektorí zhotovitelia, pretože dostatočne neinformovali domácnosti o aktuálnych podmienkach podpory a niektorí ich ubezpečovali, že sa nemusia o nič starať, pretože všetko vybavia za nich. Vo viacerých prípadoch dokonca žiadali o vystavenie poukážky aj za domácnosti, od ktorých si vypýtali údaje s tvrdením, že zisťujú len predbežný, nezáväzný záujem a vydanú poukážku domácnosť nemusí využiť.

 

Takýto nábor mal viaceré negatíva. Až polovica z takmer tisíc prepadnutých poukážok sa týkala zariadení, pri ktorých nebol v žiadostiach medzi kontaktnými údajmi uvedený telefón a e-mailová adresa domácnosti, ale zhotoviteľa s najväčšou marketingovou kampaňou. V prvom kole prepadlo 90 a v druhom vyše 200 poukážok v celkovej hodnote 600 tisíc €, ktoré pre svojich klientov vypísala spoločnosť ZSE Energia, a.s. Aj iní zhotovitelia pomáhali domácnostiam pri vypisovaní poukážok, ale v ich prípade zostalo neplatných len zopár kusov.

 

SIEA od začiatku upozorňuje, že o poukážky majú domácnosti žiadať, až keď sú rozhodnuté a pripravené na inštaláciu. To predpokladá, že svoje predstavy už detailne konzultovali s odborníkmi, ktorí im na základe individuálnych potrieb pripravili ponuku na mieru. Vypĺňanie jednoduchej elektronickej žiadosti by malo byť výhradnou záležitosťou domácnosti aj preto, že práve ona vie, či chce poukážku skutočne využiť, alebo sa len pred časom nechala presvedčiť sľubmi o rýchlej návratnosti investície. „Zmluvu s poukážkou podpisuje a zodpovednosť za rozhodnutie nesie domácnosť, ona kupuje zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ona musí poznať podmienky podpory a byť presvedčená, že jej investícia prinesie úžitok. Ak si to neskôr po vydaní poukážky rozmyslí, zbytočne blokuje prostriedky, ktoré mohli využiť iní záujemcovia,“ upozorňuje E. Jambor. SIEA preto domácnostiam naďalej odporúča, aby si podmienky podpory preštudovali a ak im v tom nič nebráni, aby žiadosti v ďalších kolách vyplnili samé.

 

Počet neplatných poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže ešte narastať. Definitívne číslo bude známe začiatkom júna. V každom prípade hneď ako domácnosť zistí, že poukážku nevyužije, treba čím skôr požiadať zhotoviteľa, aby jej rezerváciu zrušil. Uvoľnené prostriedky sa tak budú môcť presunúť do ďalších kôl, z ktorých najbližšie je naplánované v druhom štvrťroku 2016.