Vrátiť sa na normálnu verziu

Vaše podnety k činnosti SIEA


Ak máte podnet k činnosti SIEA, návrh na zlepšenie alebo chcete upozorniť na neefektívne čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie pri projektoch, ktoré administruje SIEA, využite nasledujúci formulár.


Ak si vyžiadate odpoveď a uvediete kontaktnú emailovú adresu, na vaše podnety bude odpovedať generálna riaditeľka SIEA. Formulár neslúži na zasielanie podaní, žiadostí o informáciu ani sťažností podľa osobitných právnych predpisov.

 

Vopred ďakujeme za každý podnet k činnosti SIEA, ktorý umožní zefektívniť čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

 

~~formular-pre-podnety~~