V predposlednom kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 1580 poukážok

V predposlednom kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1580 poukážok. Posledné kolo bude vyhlásené 7. augusta 2018.

 

Príspevky v 25. kole získali domácnosti v mimobratislavských regiónoch na 1 035 slnečných kolektorov, 372 tepelných čerpadiel a 173 kotlov na biomasu. Záujem prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 3 000 000 € o 10 % na druhý deň po otvorení. Kolo bolo uzatvorené 27. júna 2018 krátko pred 14. h.

„Napriek tomu, že projekt tento rok končí, naďalej evidujeme vysoký záujem o poukážky. Predposledné kolo síce trvalo dlhšie, ale opäť zostali aj neuspokojené žiadosti, tentoraz v hodnote 300 000 €. Záujemcovia môžu o poukážku požiadať v poslednom kole, ktoré bude vyhlásené 7. augusta 2018,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Aj posledné 26. kolo je podľa zverejneného harmonogramu určené pre inštalácie solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Výška vyčlenenej sumy bude závisieť od množstva nevyužitých poukážok vydaných v predchádzajúcich kolách. „V poslednom kole je mimoriadne dôležité, aby o poukážku požiadali iba domácnosti, ktoré dokážu v spolupráci so zhotoviteľom inštaláciu do 3 mesiacov určite zrealizovať. Tak bude možné využiť čo najviac prostriedkov vyčlenených na pilotný projekt,“ zdôraznil S. Jurikovič.

Doteraz bolo v rámci pilotného projektu preplatených 13 795 poukážok v celkovej hodnote viac ako 30,5 milióna €. Vydaných je 2 750 ďalších poukážok v hodnote 6,7 milióna € k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18-tisíc inštalácií. Celkový rozpočet pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov €.

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážku priebežne.

Aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je podporiť viac inštalácií s celkovým vyšším inštalovaným výkonom. Naďalej bude veľký dôraz kladený na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je zámer podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotol na tuhé fosílne palivo. Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých by malo byť zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií. Podrobnejšie informácie budú zverejnené na jeseň, po schválení národného projektu.