Vrátiť sa na normálnu verziu

V poslednom kole projektu Zelená domácnostiam SIEA vydala 786 poukážok

V poslednom kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 786 poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková hodnota vydaných poukážok v 27. kole je 1 778 798 €. 

Príspevky získali domácnosti v mimobratislavských regiónoch na 372 tepelných čerpadiel, 368 systémov so slnečnými kolektormi a 46 kotlov na biomasu. Posledné kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami projektu uzatvorené po prekročení uvoľnenej sumy o 10 % po 8 minútach od otvorenia. Poukážky sú platné 3 mesiace, dovtedy musí byť zariadenie nainštalované a podaná žiadosť o preplatenie poukážky.

„Aktuálne majú domácnosti k dispozícii viac ako 3 000 poukážok. Časť zo zariadení je nutné nainštalovať v priebehu septembra, väčšinu najneskôr v novembri. Určite sa neoplatí inštalácie nechávať na poslednú chvíľu, pretože sú to posledné mesiace pilotného projektu. Pre úspešné preplatenie poukážok je dôležité, aby boli žiadosti o preplatenie podávané kompletne a včas,“ zdôraznil Stanislav Jurikovič zo SIEA.

Ak budú všetky aktuálne platné poukážky využité, ku koncu roka 2018 by malo byť z projektu Zelená domácnostiam podporených viac ako 18 600 inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Doteraz bolo v rámci projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, preplatených 15 473 poukážok v celkovej hodnote viac ako 34 miliónov €.
SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.