V 9. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 422 poukážok

V 9. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 422 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Podporu získali takmer všetci záujemcovia.

O príspevky v 9. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky 21. mája 2019 od 15. h. Kolo bolo uzatvorené po viac ako 24 minútach od spustenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 700 000 €.

„Domácnosti mohli poukážky na slnečné kolektory získať už po tretí raz. Aj vďaka navýšeniu alokácie o uvoľnené prostriedky bolo tentoraz možné pokryť záujem takmer všetkých, ktorí počas kola kompletne vyplnili žiadosť. Do septembra sú plánované ešte dve kolá určené pre kolektory, v najbližšom bude k dispozícii rovnako 700 000 €,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Momentálne sú k dispozícii poukážky v hodnote 5,4 milióna €, vďaka ktorým by malo byť inštalovaných 3 033 zariadení. Z uvedeného počtu sa 1 261 poukážok týka slnečných kolektorov, 794 fotovoltických panelov, 462 kotlov na biomasu a 516 tepelných čerpadiel. Domácnosti majú na inštaláciu zariadení tri mesiace od vydania poukážok, dovtedy musia zhotovitelia podať aj žiadosti o preplatenie.

„Po dvoch mesiacoch od otvorenia 1. kola evidujeme 556 podaných žiadostí o preplatenie poukážok. Zo všetkých poukážok, ktoré domácnosti odovzdali zhotoviteľom, bolo SIEA so žiadosťou o preplatenie doručených len 20 %. Žiadosti vybavujeme priebežne. Ak sú kompletné, poukážky sú preplatené už do dvoch týždňov. Posúdenie a preplatenie môže trvať dlhšie v prípade, ak bude veľa neúplných žiadostí o preplatenie doručených naraz na poslednú chvíľu,“ zdôraznil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

V 10. kole projektu, ktoré bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 28. mája 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej hodnote 500 000 €. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť ešte 11 kôl.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.