V 5. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 476 poukážok

V 5. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 476 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Šieste kolo určené pre fotovoltické panely bude otvorené 30. apríla 2019.

O príspevky v 5. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky 16. apríla 2019 od 15. h. Kolo bolo uzatvorené po 7 minútach od spustenia, kedy záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 800 000 €.

„Od začiatku projektu Zelená domácnostiam II sme vydali 2 130 poukážok v hodnote viac ako 3,6 milióna €. Domácnosti majú na inštaláciu zariadení 3 mesiace. Dôležité bude, koľko z nich poukážky skutočne využije. Po mesiaci od otvorenia 1. kola evidujeme desiatky podaných žiadostí o preplatenie poukážok,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

V šiestom kole projektu, ktoré bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 30. apríla 2019 budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov. V týždňových intervaloch budú nasledovať kolá pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.

Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl. V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky.

Domácnosti si aktuálne môžu vybrať spomedzi 2 225 oprávnených zariadení, ku ktorým boli doručené doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických podmienok. „Vzhľadom na to, že na trh sú uvádzané stále nové zariadenia a výroba iných už medzičasom skončila, v pokračovaní projektu je možnosť, aby sa zoznam priebežne dopĺňal, ale aj „čistil“ od zariadení, ktoré už nie sú dostupné. Od začiatku projektu bolo vymazaných 34 zariadení, ďalších 7 je v lehote, kedy sa k návrhu na ich vymazanie môže ktokoľvek vyjadriť,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič. Žiadosti o výmaz sa doteraz týkali iba slnečných kolektorov a fotovoltických panelov, teda tých druhov zariadení, ktoré boli do zoznamu zaradené automaticky z pilotného projektu.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.