V 20. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 325 poukážok

V 20. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 325 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Príspevky získali domácnosti na 136 slnečných kolektorov, 183 tepelných čerpadiel a 6 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 770 000 € o 10 % po 5 hodinách od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.

Najbližšie 21. kolo projektu Zelená domácnostiam bude určené iba pre kotly na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Vyhlásené bude vyhlásené 13. marca 2018 s alokáciou 2 350 000 €.

Ďalšie kolá určené pre domácnosti v mimobratislavských regiónoch budú podľa harmonogramu  vyhlásené v apríli. Dňa 10. apríla 2018 bude otvorené posledné kolo pre zariadenia na výrobu elektriny s alokáciou 1 650 000 €. O príspevky na solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu sa bude možné uchádzať 17. apríla 2018. K dispozícii budú poukážky v hodnote 2 350 000 €. Do konca júna budú vyhlásené ešte dve kolá pre zariadenia na výrobu tepla.

Do konca februára 2018 bolo preplatených 11 891 poukážok v celkovej hodnote viac ako 26,4 miliónov €. V súčasnosti SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.