V 17. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 421 poukážok

V 17. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 421 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Podporu získali takmer všetci záujemcovia.

O príspevky v 17. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky 6. augusta 2019 od 15. h. Kolo bolo uzatvorené po takmer 9 minútach od spustenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 700 000 €.

„Neuspokojených v tomto kole zostalo 24 domácností, ktoré potvrdili záujem o poukážku kliknutím na aktivačný mail neskôr. O poukážku môžu znovu požiadať 17. septembra 2019, kedy bude vyhlásené posledné tohtoročné kolo na slnečné kolektory,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

V najbližšom 18. kole projektu, ktoré bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 20. augusta 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštalácie fotovoltických panelov v celkovej sume 500 000 €.
Do konca roka plánuje SIEA vyhlásiť ešte 7 kôl v celkovej hodnote 4,8 milióna €. Aktuálne je vydaných viac ako 4 900 platných poukážok v hodnote viac ako 9,4 milióna €.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.