V 16. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 328 poukážok

 

V 16. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 328 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami je 95 bez využitia elektrickej akumulácie.

 

Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

Kolo s alokáciou 950 000 € bolo uzatvorené v súlade s osobitnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam po prekročení vyčlenenej čiastky o 10 % po viac ako 5-tich minútach. Vzápätí systém žiadosti aj vyhodnotil.

Najbližšie 17. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 17. októbra 2017 o 15. h. V tomto poslednom tohtoročnom kole budú vydané poukážky v hodnote 1 250 000 €.

Od spustenia projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia viac ako 9 600 poukážok v celkovej hodnote viac ako 21 miliónov €. Ďalšie poukážky za 4 milióny € už majú domácnosti k dispozícii.