V 13. kole je vydaných 316 poukážok na fotovoltické panely

V 13. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 316 domácností v mimobratislavských regiónoch. Viac ako tretina z nich sú inštalácie bez využitia elektrickej akumulácie.

Kolo s alokáciou 900 000 € bolo uzatvorené v súlade s osobitnými podmienkami projektu  Zelená domácnostiam po prekročení vyčlenenej čiastky o 10 % po viac ako 5-tich minútach.

Potvrdilo sa, že záujem o podporu naďalej pretrváva. „Od spustenia projektu poukážku na fotovoltické inštalácie už využilo alebo v krátkom čase môže využiť 2 600 domácností. Pozitívnou správou pre ďalších záujemcov je, že podiel uspokojených žiadateľov v jednotlivých kolách sa zásadne zvyšuje. Suma pripadajúca na neúspešné vyplnené žiadosti bola v 13. kole už len o tretinu vyššia ako vyčlenená alokácia,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Posledné tohtoročné elektrické kolo s plánovanou alokáciou 950 000 € bude otvorené na jeseň. Termín vyhlásenia SIEA spresní minimálne mesiac vopred.

Najbližšie kolo, určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch, bude podľa zverejneného harmonogramu  vyhlásené 8. augusta 2017.

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených viac ako 7 200 poukážok za vyše 16 miliónov €. Ďalších takmer 3 000 poukážok v hodnote 6,4 milióna € už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.