V 1. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 490 poukážok

V 1. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 490 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Druhé kolo určené pre fotovoltické panely bude otvorené 26. marca 2019.

O príspevky v 1. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) elektronicky 19. marca 2019 od 15. h. Kolo bolo uzatvorené po 7 minútach od spustenia, kedy záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 800 000 €.
„Aj naďalej evidujeme vysoký záujem o podporu. Ďalšie domácnosti budú môcť o príspevky na slnečné kolektory požiadať už 16. apríla 2019, kedy bude otvorené kolo s rovnakou vyčlenenou čiastkou 800 000 €. Do septembra budú vyhlásené ešte ďalšie tri kolá pre slnečné kolektory,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

V druhom kole projektu, ktoré bude otvorené pre 26. marca 2019 budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov. V týždňových intervaloch budú nasledovať kolá pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu s rovnakou sumou.

Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl. V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky.

V projekte Zelená domácnostiam II sa podľa zverejnených všeobecných podmienok zmenil spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na kotly na biomasu a 1 500 € pri fotovoltických systémoch. Sadzby podpory boli zmenené tak, aby bolo možné naplniť merateľné ukazovatele nového projektu týkajúce sa inštalovaného výkonu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. V rámci projektu Zelená domácnostiam II má byť do roku 2023 podporených 21 000 inštalácií s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Podpora z národného projektu Zelená domácnostiam II je určená na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie výhradne pre domácnosti z regiónov mimo BSK. „Už od začiatku pilotného projektu Zelená domácnostiam sme upozorňovali, že v Operačnom programe Kvalita životného prostredia sú na podporu inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo viac rozvinutých regiónoch vyčlenené prostriedky limitované sumou 2,5 milióna € na celé programové obdobie, teda až do roku 2023. Tieto prostriedky boli vyčerpané v pilotnom projekte. Preto podpora inštalácií v BSK nie je predmetom schváleného projektu Zelená domácnostiam II. V tejto fáze programového obdobia uvedené už nie je možné zmeniť,“ vysvetlil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.