Vrátiť sa na normálnu verziu

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 12. 3. 2021  Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-57 zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.