Tohtoročný zásobník žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá je naplnený

V zásobníku projektu Zelená domácnostiam II je zaregistrovaných viac ako 1 300 žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá v hodnote 3,8 milióna €. Tohtoročný zásobník pre tepelné čerpadlá je naplnený, ďalší záujemcovia o príspevky budú môcť žiadosti zaregistrovať na budúci rok.

 

Od začiatku projektu Zelená domácnostiam II  v roku 2019 pribudlo na Slovensku 2 700 inštalácií tepelných čerpadiel, ktoré boli podporené celkovou sumou takmer 8 miliónov €. Inovovaný informačný systém umožňuje od júna 2020 postupné vydávanie poukážok zaregistrovaných v zásobníkoch.

„Aktuálne je v obehu vyše 820 poukážok na tepelné čerpadlá v celkovej hodnote  viac ako 2,4 milióna €. Tieto poukážky majú domácnosti momentálne k dispozícii, čakáme na doručenie žiadostí o ich preplatenie. V prípade tepelných čerpadiel sme v poslednom období mesačne preplácali poukážky v hodnote približne 600-tisíc €,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Žiadosti o príspevky na inštaláciu slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a fotovoltických panelov je možné naďalej podávať. Domácnosti môžu žiadosti čakajúce v zásobníkoch upravovať. Poukážky k žiadostiam, ktoré sú v zásobníkoch, sú postupne vydávané. Najbližšie vo štvrtok 27. augusta 2020 SIEA vydá ďalších približne 310 poukážok na fotovoltické panely.

Momentálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 8 000 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Suma doteraz preplatených poukážok je viac ako 16 miliónov €. Celkom je na podporu inštalácií vyčlenených 37 miliónov €. Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.