Vrátiť sa na normálnu verziu

Zoznam zmluvne viazaných a schválených projektov

ZOZNAM ZMLUVNE VIAZANÝCH PROJEKTOV

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

 

Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov 

 

KaHR-111DM-0801.pdf

KaHR-111DM-0901.pdf

KaHR-111DM-1301.pdf

KaHR-111SP-0801.pdf  

KaHR-111SP-0902.pdf

KaHR-111SP-1001.pdf

KaHR-111SP/LSKxP-1101.pdf

KaHR-111SP-1101.pdf

KaHR-111SP-1201.pdf

 

Podopatrenie 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

 

DOP2008-SIP001.pdf 

 

Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľkotrhoch, výstavách, obchodných misiách

KaHR-113DM-0801.pdf

KaHR-113DM-0901.pdf

KaHR-113DM-1201.pdf

Mimoriadne ukončené projekty – Opatrenie 1.1.pdf

Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

KaHR-12VS-0801.pdf 

KaHR-12VS-0901.pdf

Mimoriadne ukončené projekty – Opatrenie 1.2.pdf

Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

KaHR-13SP-0801.pdf

KaHR-13SP-1001.pdf – 1.hodnotiace kolo

KaHR-13SP-1001.pdf – 2.hodnotiace kolo

KaHR-13SP-1201.pdf

KaHR-13DM-0901.pdf

 

Mimoriadne ukončené projekty – Opatrenie 1.3.pdf

 

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

KaHR-21DM-0801.pdf

KaHR-21DM-0901.pdf

KaHR-21DM-1401.pdf

KaHR-21DM-1402.pdf

KaHR-21SP-0801.pdf

KaHR-21SP-0901.pdf

KaHR-21SP-1301.pdf

Mimoriadne ukončené projekty – Opatrenie 2.1.pdf

 

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

KaHR-22VS-0801.pdf

KaHR-22VS-1001.pdf

Mimoriadne ukončené projekty – Opatrenie 2.2.pdf

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

KaHR-31DM-0801.pdf

KaHR-31DM-0902.pdf

KaHR-31SP-0801.pdf

KaHR-31SP-0802.pdf

KaHR-31SP-1101.pdf

KaHR-31SP-1201.pdf

Mimoriadne ukončené projekty – Opatrenie 3.1.pdf 

ZOZNAM RIADNE UKONČENÝCH PROJEKTOV

Zoznam projektov s riadnym ukončením zmluvného vzťahu

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV

Upozornenie:

Žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (NFP) boli uvedeným žiadateľom schválené, čo ale neznamená, že boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Zoznam zmluvne viazaných žiadateľov bude zverejnený na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry po podpise zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi.

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

KaHR-111SP/LSKxP-1101.pdf

KaHR111SP0801.pdf

KaHR-111SP-0902.pdf

KaHR-111SP-1001.pdf

KaHR-111SP-1101.pdf

KaHR-111SP-1201.pdf

KaHR-111SP-1201.pdf – zásobník projektov

KaHR-111DM-0801.pdf

KaHR-111DM-0901.pdf

KaHR-111DM-1301.pdf

Podopatrenie 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

 

DOP2008-SIP001.pdf 

 

Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľkotrhoch, výstavách, obchodných misiách

KaHR-113DM-0901.pdf

KaHR-113DM-0801.pdf

KaHR-113DM-1201.pdf

Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

KaHR-12VS-0801.pdf

KaHR-12VS-0901.pdf

Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

KaHR-13SP-1201.pdf 

KaHR-13SP-1001.pdf

KaHR-13DM-0901.pdf

KaHR-13SP-0801.pdf

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

KaHR-21DM-0801.pdf

KaHR-21DM-0901.pdf

KaHR-21DM-1401.pdf

KaHR-21DM-1402.pdf

KaHR-21SP-0801.pdf

KaHR-21SP-0901.pdf

KaHR-21SP-1301.pdf

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

KaHR-22VS-1001.pdf

KaHR-22VS-0801.pdf

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

KaHR-31DM-0801.pdf

KaHR-31DM-0902.pdf

KaHR-31SP-0801.pdf

KaHR-31SP-0802.pdf

KaHR-31SP-1101.pdf

KaHR-31SP-1201.pdf

KaHR-31DM-1401.pdf