Vrátiť sa na normálnu verziu

Kontakty Sekcia európskych štrukturálnych a investičných fondov

UPOZORNENIE:

SIEA pracuje v obmedzenom núdzovom režime

Otázky súvisiace s podmienkami výziev z Operačného programu Kvalita životného prostredia

tel.: +421/2 58 248 462, 0907 171 698, 0908 782 709, 0918 411 620

e-mail: esif@siea.gov.sk

 

telefonické konzultácie:

Pondelok: 9:00 – 12:00

Utorok: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Streda: 9:00 – 12:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 9:00 – 12:00

 

Otázky súvisiace s podmienkami výziev z Operačného programu Výskum a inovácie

tel.: +421/2 58 248 451, e-mail: opvai@siea.gov.sk

 

telefonické konzultácie:

Pondelok: 9:00 – 12:00

Utorok: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Streda: 9:00 – 12:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 9:00 – 12:00

 

V prípade záujmu o osobné konzultácie k aktuálnym výzvam nás vopred kontaktujte telefonicky, prípadne e-mailom.

 

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ:

Pondelok:              8:00 – 11:30        13:00 – 15:00

Utorok:                  8:00 – 11:30        13:00 – 15:00

Streda:                  8:00 – 11:30        13:00 – 15:00

Štvrtok:                 nestránkový deň

Piatok:                  8:00 – 11:30

Mimo úradných hodín je potrebné si osobnú návštevu vopred s príslušným zamestnancom dohodnúť.

 

KONTAKTY:

Sekcia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

02/58 248 401

michal.fiala@siea.gov.sk

Odbor riadenia operačných programov

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor riadenia operačných programov

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

02/58 248 401

marcela.magova@siea.gov.sk

Odbor implementácie projektov

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor implementácie projektov

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

02/58 248 401

frantisek.schrenk@siea.gov.sk

Odbor právny a koordinácie auditov

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor právny a koordinácie auditov

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

02/58 248 401

petra.jezekova@siea.gov.sk

Odbor podporných činností

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor podporných činností

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

02/58 248 401

danica.gombosova@siea.gov.sk

Regionálne pracoviská

Banská Bystrica

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

048/47 01 808

janka.mandakova@siea.gov.sk

Košice

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Krivá 18

040 01 Košice

055/67 82 532

ivana.magocova@siea.gov.sk