SIEA zverejnila termíny ďalších štyroch kôl Zelenej domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila termíny ďalších štyroch kôl národného projektu Zelená domácnostiam II. Prvé z nich bude určené pre tepelné čerpadlá.

Na 29. kolo určené pre tepelné čerpadlá je vyčlenená suma 1,5 milióna €, vďaka ktorej by podporu mohlo získať 500 domácností. Následne bude možné požiadať o poukážky na kotly na biomasu v celkovej hodnote 300-tisíc €. V kole určenom pre slnečné kolektory je vyčlenených 700-tisíc € a pre fotovoltické panely bude k dispozícií 400-tisíc €.

Druhá séria kôl sa podľa aktualizovaného harmonogramu začína kolom pre tepelné čerpadlá, ktoré sa uskutoční 24. marca 2020, nasleduje kolo určené pre kotly na biomasu 31. marca 2020. V termíne 14. apríla 2020 je naplánované kolo pre slnečné kolektory a 21. apríla 2020 kolo pre fotovoltické panely.

Už najbližší utorok 10. marca 2020 SIEA vyhlási kolo zamerané na podporu využívania fotovoltických panelov, v ktorom je k dispozícií 700-tisíc €.

„Do konca apríla by tak malo byť vydaných približne 3 800 poukážok v celkovej hodnote viac ako 8 miliónov €. Aktuálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 5 800 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok, ktoré boli vydané vlani, je 11,4 milióna €,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

V poslednom 27. kole SIEA vydala 600 poukážok v hodnote 1 milión €. Kolo bolo uzatvorené po 17 minútach, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú čiastku.

Momentálne SIEA pripravuje aktualizáciu informačného systému, ktorá by mala v druhom štvrťroku umožniť vytváranie zásobníka elektronických žiadostí na dlhšie časové obdobie.

Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW. Podpora z projektu Zelená domácnostiam II nie je určená pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý patrí medzi viacrozvinuté regióny.