Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA spúšťa už tretie pokračovanie projektu Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťa už tretie pokračovanie projektu Zelená domácnostiam. V krátkom čase tak bude možné znova požiadať o podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.  

„Reagujeme na veľký záujem o túto formu pomoci zo strany domácností, ktoré v posledných mesiacoch čelia rastúcim cenám energie a ešte intenzívnejšie ako v minulosti hľadajú možnosti, ako vďaka ekologickým riešeniam znížiť náklady. Preto operatívne presúvame na projekt Zelená domácnostiam III voľné financie z iných oblastí. Nový tretí projekt bude prebiehať paralelne so súčasným  druhým projektom, ktorý bude v najbližších mesiacoch s predstihom ukončený. Spolu bude na poukážky k dispozícii viac ako 15,8 mil. €. Doteraz sme podporili viac ako 36 000 nových inštalácií aj vďaka tomu, že podporu je možné získať s minimálnou administratívnou záťažou,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Žiadosti o poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu budú môcť domácnosti podľa zverejneného harmonogramu podávať od 2. mája, pre fotovotlické panely od 4. mája, pre slnečné kolektory od 9. mája a  tepelné čerpadlá od 11. mája 2022. Elektronický systém umožní vypĺňanie žiadostí v určené dni v čase od 15,00 hod. na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

„Chceme, aby podpora kontinuálne pokračovala, podmienky na získanie poukážky zostávajú rovnaké a nezmenená je aj výška príspevkov na kúpu a inštaláciu zariadení. Domácnosti budú môcť žiadosti registrovať cez osvedčený elektronický systém, prostredníctvom ktorého môžu sledovať, ako sa blíži termín vydania poukážky a v prípade potreby žiadosť aj upraviť. Na inštaláciu zariadení budú mať tri mesiace od vydania poukážky,“ dodal P. Blaškovitš.

Výška príspevkov môže pokryť maximálne 50 % oprávnených nákladov na inštaláciu. Suma uvedená na poukážke závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Pri slnečných kolektoroch je príspevok najviac 1 750 €, pri fotovoltických paneloch a kotloch na biomasu po 1 500 € a pri tepelných čerpadlách 3 400 €. Podporu dostanú domácnosti vo forme poukážok, ktoré si môžu uplatniť u zhotoviteľov. Poukážky prepláca SIEA priamo zhotoviteľom po dokončení inštalácie. Domácnosti si v projekte môžu vybrať z takmer 4 000 konkrétnych typov zariadení spĺňajúcich technické požiadavky a spomedzi 1 200 zhotoviteľov, ktorí sú zodpovední za ich dodanie a inštaláciu.

Pilotný projekt Zelená domácnostiam SIEA spustila v roku 2015 ako vôbec prvý národný projekt v momentálne končiacom programovom období európskej podpory. Odvtedy boli z Operačného programu Kvalita životného prostredia preplatené poukážky v celkovej hodnote 76 miliónov €.