Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA sa zaujíma o podnety verejnosti k čerpaniu štrukturálnych fondov EÚ

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v snahe o zabezpečenie efektívnej a transparentnej realizácie projektov podporených zo štrukturálnych fondov Európskej únie zriadila od 11. marca 2013 elektronický formulár na podávanie podnetov a pripomienok.


Formulár je možné využiť na zaslanie podnetu k činnosti SIEA alebo upozornenia na neefektívnu implementáciu prostriedkov zo štrukturálnych fondov pri projektoch, ktoré administruje SIEA.

 

V prípade, ak si odosielateľ vyžiada odpoveď  a uvedie mailovú adresu, reakciu na podnet mu zašle generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. „Veríme, že vďaka novej forme zasielania podnetov budeme môcť včas reagovať a predchádzať komplikáciám pri realizácii projektov, aby bolo čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov čo najefektívnejšie,“ uviedla S. Gavorová.

 

SIEA v uplynulom roku prevzala aj implementáciu výziev,  ktoré dovtedy administrovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). V aktuálnom programovom období  sa SIEA v súčasnosti podieľa na administrácii 769 zazmluvnených projektov.