SIEA prijala prvé žiadosti o preplatenie poukážok vydaných tento rok

Slovenská inovačná a energetická agentúra prijala prvé žiadosti o preplatenie poukážok, ktoré boli vydané tento rok. V projekte Zelená domácnostiam je momentálne k dispozícii na vydávanie poukážok na štyri druhy zariadení 19 miliónov €.

Po mesiaci od navýšenia rozpočtu projektu Zelená domácnostiam o 30 miliónov € je záujem o podporu stabilizovaný. Najväčší dopyt je po fotovoltických paneloch a tepelných čerpadlách.

Za posledné dva týždne pribudlo len vyše 500 nových registrácií a pri takmer 500 registrovaných žiadostiach zhotovitelia v systéme aj aktivovali vydanie poukážok. Celkový počet nových vydaných poukážok, pri ktorých sú domácnosti pripravené zariadenia inštalovať do 3 mesiacov, sa tak zvýšil na viac ako 4 600.

Naďalej platí, že správne vyplnená žiadosť o poukážku a úplná žiadosť o preplatenie poukážky zrýchľujú preplácanie. Domácnosti aj zhotovitelia majú možnosť žiadosti upravovať a pred aktiváciou skontrolovať.

Od roku 2015 bolo z projektu Zelená domácnostiam prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia podporených viac ako 41 000 inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie sumou takmer 80 miliónov €.