Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA od 1. januára 2014 zabezpečuje implementáciu štrukturálnych fondov EÚ v oblasti cestovného ruchu

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) s účinnosťou od 1. januára 2014 zabezpečuje aj implementáciu štrukturálnych fondov EÚ (ŠF EÚ) pre opatrenia týkajúce sa podpory podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu.


Všetci žiadatelia, ako aj prijímatelia pomoci zo ŠF EÚ v danej oblasti, boli o tejto zmene osobitne informovaní riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR).

Viac informácií o jednotlivých výzvach zameraných na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je k dispozícii na stránke .. v časti Uskutočnené výzvy.

 

Odpovede na otázky k uvedenej zmene možno získať na e-mailovej adrese fondy@siea.gov.sk, prípadne telefonicky na čísle 02/ 58 248 452.