SIEA hľadá znalcov z oblastí stavebníctva, strojárstva, vedy a výskumu

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra  hľadá znalcov z oblastí stavebníctva, strojárstva, vedy a výskumu na overovanie hospodárnosti výdavkov v projektoch podporených z európskych fondov v rámci operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,  Kvalita životného prostredia a Výskum a inovácie.
 

Záujemcovia o pozíciu môžu zaslať žiadosť o spoluprácu do 31. júla 2017Detailné požiadavky pre uchádzačov