SIEA hľadá znalcov na overovanie hospodárnosti výdavkov v projektoch podporených z európskych fondov

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra  hľadá znalcov na overovanie hospodárnosti výdavkov v projektoch podporených z európskych fondov v rámci Operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Kvalita životného prostredia a Výskum a inovácie.
 

Záujemcovia o pozíciu môžu zaslať žiadosť o spoluprácu do 31. mája 2017

Detailné požiadavky pre uchádzačov