Prezentácie zo seminára k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, poskytovaný v rámci výzvy s označením OP VaI – MH/DP/2016/1.2.2-02 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. a 12. augusta v Banskej Bystrici a Košiciach. Výzva sa zameriava na podporu inovácií a technologického transferu.

 

Seminár pripravilo Ministerstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra. Odzneli v ňom aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj jednotlivé odporúčania, na čo by sa  nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb a nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti.

 

Prezentácie k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02