Vrátiť sa na normálnu verziu

Prezentácie z konferencie Biomasa a jej využitie v centrálnej dodávke tepla

Konferencia_Biomasa_Bardejov_ucastnici.jpgZáujem o odbornú konferenciu Biomasa a jej využitie v centrálnej dodávke tepla, ktorá sa uskutočnila 25. novembra 2010 v Bardejovských kúpeľoch,  prejavilo viac ako 70 predstaviteľov spoločností z oblasti výroby a distribúcie tepla, zástupcov miest a ďalších subjektov. Konferenciu pripravila SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

 

Účastníci konferencie mali možnosť získať informácie o konkrétnych skúsenostiach desiatich spoločností, ktoré na Slovensku produkujú a distribuujú teplo z biomasy. Prednášajúci opísali svoje zistenia a riešenia problémov pri financovaní, výstavbe a prevádzke zdrojov a na základe svojej praxe upozornili aj na to, čomu venovať v slovenských podmienkach zvýšenú pozornosť. Súčasťou prednášok boli aj vyjadrenia, ako konkrétne okolnosti využívania biomasy ovplyvnili v jednotlivých prípadoch cenu tepla pre odberateľov tepla.

Vzhľadom na záujem o aktuálnu problematiku využitia biomasy v zásobovaní teplom pripraví SIEA podľa riaditeľa košickej pobočky Karola Kehéra, ktorý bol odborným garantom konferencie, podobné podujatie pre podnikateľov a zástupcov miest v roku 2011 aj v inom regióne Slovenska.

Na záver konferencie sa uskutočnila exkurzia, počas ktorej si mohli účastníci konferencie prezrieť zariadenie kogeneračnej výroby elektriny a tepla v bardejovskej teplárni spaľujúcej drevnú štiepku. Moderné zariadenie spoločnosti Bioenergy s.r.o. je od januára 2010 v ročnej skúšobnej prevádzke. Vďaka kombinovanej vysoko-účinnej výrobe elektriny a tepla je teplo dodávané do vyše 7000 bardejovských domácností. Spoločnosť garantuje odberateľom tepla cenu, ktorá je o 10% nižšia ako cena tepla produkovaná spaľovaním zemného plynu. Modernú technológiu „na kľúč“ zabezpečil väčšinový spolumajiteľ spoločnosti Bioenergy, ktorým je komunálna spoločnosť mesta Viedeň distribujúca teplo v rakúskej metropole.


Exkurzia

– kogeneračná jednotka spoločnosti Bioenergy, s.r.o., Prešov

Konferencia_Biomasa_Bardejov_exkurzia_1.jpgKonferencia_Biomasa_Bardejov_exkurzia_2.jpgKonferencia_Biomasa_Bardejov_exkurzia_3.jpgKonferencia_Biomasa_Bardejov_exkurzia_4.jpgKonferencia_Biomasa_Bardejov_exkurzia_5.jpgKonferencia_Biomasa_Bardejov_exkurzia_6.jpg

Prednášky

Centrálna dodávka tepla z biomasy – ciele, možnosti, obmedzenia .pdf

Karol Kehér, Slovenská inovačná a energetická agentúra, regionálne pracovisko Košice

Rozvoj centrálneho vykurovania rozširovaním využitia biomasy v Prešove .pdf

Natália Banduričová, Spravbytkomfort, a.s., Prešov

Výroba tepla spaľovaním slamy a jeho dodávky v meste Trenčín .pdf

Jozef Greňo, Služby pre bývanie, s.r.o., Trenčín

Kombinovaná výroba elektriny a tepla v teplárni Bioenergy Bardejov, s.r.o. .pdf

Jaroslav Hanzely, Bioenergy Bardejov, s.r.o., Prešov

 

Konferencia je súčasťou projektu ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR, poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo v troch konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach a na bezplatnej telefónnej linke 0800 199 399. Projekt poradenstva je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podrobnejšie informácie o projekte.