Prerušenie prevádzky modulu pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta

V období od 20. 4. 2010 do 28. 4. 2010 bude z dôvodu rozšírenia funkcionalít odstavený modul pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta. Žiadosti o aktiváciu konta musia byť prostredníctvom verejného portálu odoslané najneskôr dňa 20. 4. 2010 a zároveň do troch dní od odoslania elektronickej formy, musí byť na adresu DátaCentra zaslaná písomná verzia žiadosti o aktiváciu konta.

 

S platnosťou od 11. júna 2011 administruje výzvy spojené s podporou rozvoja malého a stredného podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra.