Predĺženie lehoty na predloženie dokumentov o splnení podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy KaHR-22VS-1001

 

Žiadateľom, ktorí splnili podmienky odborného hodnotenia v rámci výzvy KaHR-22VS-1001 a boli vyzvaní na predloženie dokumentácie na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci, bola lehota predĺžená o 20 kalendárnych dní. Dokumenty potrebné na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci je potrebné doručiť osobne alebo odoslať na prepravu do 35 kalendárnych dní od doručenia/prevzatia výzvy zo 6. 3. 2012.


Výzvu na predloženie dokumentácie na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoc všetkým žiadateľom, ktorí splnili podmienky odborného hodnotenia v rámci výzvy zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia zaslala 6. 3. 2012 Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je sprostredkovateľským orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Podrobnejšie informácie o Výzve KaHR-22VS-1001