Zvolen

Skúšky odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

OZNÁMENIE

o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

Podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa budú konať skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

Termín konania: 19. september 2024

Miesto konania: Hotel Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen

Registrácia: prihlásenie zaslaním vyplneného a podpísaného formulára žiadosti (vrátane príloh) na adresu olmv@siea.gov.sk

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike