seminár SIEA - Bratislava

Seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou

Aj o aktuálnych možnostiach ako získať podporu pri energetických opatreniach sa hovorilo na seminári Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou, ktorý sa uskutočnil počas veľtrhu CONECO/ RACIOENERGIA vo štvrtok 23. marca 2017 v Bratislave. K dispozíci sú prednášky zo seminára.

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Prvé prednášky budú venované pripravovaným zmenám európskych smerníc v oblasti energetiky a akčnému plánu energetickej efektívnosti, vrátane nastavenia cieľov do roku 2020. Na podujatí budú prezentované aj informácie o vyhodnotení plnenia cieľov akčného plánu pre obnoviteľnú energiu. Spomenuté budú aj rôzne možnosti podpory v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Samostatné prezentácie budú venované aj aktuálnej druhej výzve zameranej na obnovu verejných budov a národnému projektu Zelená domácnostiam. Na záver podujatia budú predstavené výsledky a perspektívy monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje SIEA.

Vstup na seminár je voľný. Podujatie sa uskutoční od 10.00 h do 13.00 h v Salóne architektov v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Prezentácie zo seminára zverejnení SIEA na stránke www.zitenergiou.sk.

Počas veľtrhu bude k dispozícii aj bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Špecialisti SIEA budú rady a odporúčania poskytovať v stánku č. 340 v hale D.

Všeobecné informácie k možnostiam finančnej podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu návštevníci veľtrhu získať aj v stánku Ministerstva životného prostredia SR  č. 705, ktorý je umiestnený v hale B1.

Program

09.30 Registrácia účastníkov
10.00

Otvorenie seminára

10.10 Aktuálne o energetickej efektívnosti na úrovni EÚ
Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR
10.40 Akčný plán energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
11.00 Podpora pre OZE a plnenie cieľov z akčného plánu pre obnoviteľnú energiu
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.20 Zelená domácnostiam – čo sme dosiahli a ako ďalej
Matej Veverka, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.40 Obnova verejných budov s európskou podporou
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12:00 Monitorovanie energetickej efektívnosti – výsledky a perspektívy
Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12:00 Bioenergy4Business – Projekt na podporu tuhých biopalív v perspektívnych Európskych trhových segmentoch s teplom
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12.20 Diskusia
13.00 Občerstvenie
13.30

Záver seminára

SIEA_seminar_Coneco_2017_2.jpgSIEA_seminar_Coneco_2017_1.jpgSIEA_seminar_Coneco_2017_3.jpgSIEA_seminar_Coneco_2017_5.jpg

Podrobnejšie informácie môžete získať e-mailom na adrese poradenstvo@siea.gov.sk.

Podujatie sa konalo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v poradenských centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.