Pozvánka na informačné semináre k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).


Termín a miesto konania:

11. august 2016 ( štvrtok) / Banská Bystrica , Spojená škola, Kremnička 10

12. august 2016 ( piatok) / Košice, Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A


Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk  najneskôr do stredy 10.8.2016 do 10 h. Vzhľadom na kapacitu prednáškových miestností je počet účastníkov obmedzený na 2 osoby z jednej spoločnosti. Účasť na seminároch je bezplatná.


Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.opvai.sk